Wat kost de ondersteuning?

De forensische VAPH-unit zal rechtstreeks door het VAPH worden betaald voor de ondersteuning die ze u biedt.

Wie voor 2017 een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) had met een forensische VAPH-unit, waarbij een bijdrage werd aangerekend, blijft aan die zorgaanbieder een bijdrage betalen tot de forensische VAPH-unit de overstap naar woon- en leefkosten maakt. 

Alle zorgaanbieders moeten echter ten laatste op 1 januari 2021 voor al hun cliënten de overstap naar woon- en leefkosten maken. Op dat ogenblik houdt het bijdragesysteem op te bestaan, met inbegrip van het gewaarborgd inkomen en de socioculturele toelage.