Zorg op maat voor geïnterneerden in een forensische VAPH-unit

Geïnterneerde personen met een handicap die verblijven in een gevangenis, forensisch psychiatrisch centrum of erkende medium-security-afdeling, moeten zodra nodig en wenselijk kunnen doorstromen naar een handicapspecifieke setting.

Gezien de vrijheidsbeperkende maatregelen van geïnterneerden voorziet het VAPH voor die groep ondersteuning in een forensische VAPH-unit. Daardoor kan de geïnterneerde persoon met een handicap zorg en ondersteuning op maat verkrijgen in een forensische VAPH-unit.

Documenten