Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Wilt u contact opnemen met het VAPH, doe dat dan bij voorkeur telefonisch of via het vragenformulier. Bezorg documenten zoveel mogelijk via het e-loket mijnvaph.be. Het hoofdkantoor in Brussel en de provinciale kantoren van het VAPH gaan vanaf 1 juli weer open voor bezoekers, maar u kunt er alleen na afspraak terecht.

Op deze pagina vindt u een overzicht van relevante info over het coronavirus voor professionelen.

- Opflakkering COVID-19-epidemie: lokale aansturing en mogelijke maatregelen

De Nationale Veiligheidsraad van 23 juli 2020 besliste, naast meer algemene maatregelen, om sterk in te zetten op lokale acties door gemeenten en regio's waar zich een verhoogde concentratie van besmettingen voordoet. U vindt meer informatie over deze lokale aansturing, en verschillende scenario’s met richtinggevende kaders voor het organiseren van de dienstverlening en ondersteuning, in infonota INF 20/149 van 24 juli 2020.

Infonota INF 20/149 Opflakkering COVID-epidemie: lokale aansturing en mogelijke maatregelen

U vindt hieronder een richtinggevend kader voor:

Direct naar

Testingprocedure en contactopsporing

Richtlijnen rond nieuwe testingprocedure gecombineerd met de contactopsporing bij COVID-19: leidraad voor de aanpak binnen voorzieningen voor personen met een handicap

Ethisch kompas

Ethisch kompas voor keuzes omtrent bezoekregeling in tijden van corona

  

- Nieuwsberichten

- Lees ook

• U vindt algemene informatie over het coronavirus op de website www.info-coronavirus.be. U vindt er ook een antwoord op veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be/nl/faqs.
• U kunt contact opnemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via het gratis nummer 0800 14 689. U kunt ook mailen naar info-coronavirus@health.fgov.be.
• Voor informatie over het gebruik van mondmaskers verwijzen we naar het document Consensus over het rationeel en correct gebruik van mondmaskers tijdens de COVID-19-pandemie van 16 april 2020.

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg coördineert en stroomlijnt de maatregelen in uitvoering van het tienpuntenplan van minister Beke voor de aanpak van de coronacrisis in de zorgsector. Blijf op de hoogte via www.departementwvg.be/taskforce.

Aandacht: De maatregelen wijzigen permanent. U vindt updates via de verschillende sites die op deze pagina vermeld worden.