Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Wilt u contact opnemen met het VAPH, doe dat dan bij voorkeur telefonisch of via het vragenformulier. Bezorg documenten zoveel mogelijk via het e-loket mijnvaph.be. Het hoofdkantoor in Brussel en de provinciale kantoren van het VAPH gaan vanaf 1 juli weer open voor bezoekers, maar u kunt er alleen na afspraak terecht.

Op deze pagina vindt u een overzicht van relevante info over het coronavirus voor professionelen.

Direct naar

Testingprocedure en contactopsporing

Richtlijnen rond nieuwe testingprocedure gecombineerd met de contactopsporing bij COVID-19: leidraad voor de aanpak binnen voorzieningen voor personen met een handicap

Ethisch kompas

Ethisch kompas voor keuzes omtrent bezoekregeling in tijden van corona

Compenserende maatregelen voor de sector personen met een handicap naar aanleiding van de maatregelen COVID-19

Om de impact te beperken en zowel juridisch als financieel de nodige garanties te kunnen bieden, neemt de Vlaamse Regering enkele tijdelijke compenserende maatregelen.

  

- Nieuwsberichten

- Lees ook

• U vindt algemene informatie over het coronavirus op de website www.info-coronavirus.be. U vindt er ook een antwoord op veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be/nl/faqs.
• U kunt contact opnemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via het gratis nummer 0800 14 689. U kunt ook mailen naar info-coronavirus@health.fgov.be.
• Voor informatie over het gebruik van mondmaskers verwijzen we naar het document Consensus over het rationeel en correct gebruik van mondmaskers tijdens de COVID-19-pandemie van 16 april 2020.

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg coördineert en stroomlijnt de maatregelen in uitvoering van het tienpuntenplan van minister Beke voor de aanpak van de coronacrisis in de zorgsector. Blijf op de hoogte via www.departementwvg.be/taskforce.

Aandacht: De maatregelen wijzigen permanent. U vindt updates via de verschillende sites die op deze pagina vermeld worden.