Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Wilt u contact opnemen met het VAPH, doe dat dan bij voorkeur telefonisch of via het vragenformulier. Bezorg documenten zoveel mogelijk via het e-loket mijnvaph.be. Het hoofdkantoor in Brussel en de provinciale kantoren van het VAPH zijn open voor bezoekers, maar u kunt er alleen terecht na afspraak en als u telefonisch of digitaal niet kunt geholpen worden.

Op deze pagina vindt u een overzicht van relevante info over het coronavirus voor professionelen.

COVID-19: kaderrichtlijnen

De vaccinatiecampagne in combinatie met de algemeen geldende maatregelen zorgen sinds enkele weken voor een daling in de besmettingscijfers. Naar aanleiding van de verdere versoepelingen in de maatschappij kon ook binnen de sector voor personen met een handicap vanaf woensdag 9 juni 2021 overgestapt worden naar de richtlijnen zoals geformuleerd in situatie 1.

Infonota INF/21/65 - Verdere versoepelingen vanaf 1 juli 2021

U vindt hieronder een richtinggevend kader voor:

Om de communicatie tussen VAPH-zorgaanbieders en de COVID-19-teams van de zorgraden te faciliteren, vindt u op de site een overzicht met de contactgegevens van de COVID-19-teams per eerstelijnszone .

Direct naar

Ethisch kompas

Ethisch kompas voor keuzes omtrent bezoekregeling in tijden van corona

Bezoekregeling

Iedere bewoner heeft recht op bezoek. De zorgaanbieder hanteert een uitgeschreven bezoekregeling.

Kampen en vakantiewerking

Wat betreft vakanties en vakantiekampen moeten de beslissingen van de Vlaamse Regering gevolgd worden. Dat geldt zowel voor de individuele persoon met handicap die deelneemt aan (externe) activiteiten, als voor de organisatie die ze organiseert.

Aanvullende richtlijnen voor professionelen

Richtlijnen met betrekking tot registraties en overeenkomsten, inschakelen van personeel, technische werkloosheid, samenscholingsverbod, tijdelijke werkloosheid, psychosociaal welzijn en communicatie

Bijkomende aandachtspunten voor MFC’s

Aandachtspunten met betrekking tot globale individuele ondersteuning, trainings- en behandeltrajecten, samenwerking met onderwijs, collectief vervoer, combinatie PAB en MFC ...

  

- Nieuwsberichten

- Lees ook

• U vindt algemene informatie over het coronavirus op de website www.info-coronavirus.be. U vindt er ook een antwoord op veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be/nl/faqs.
• U kunt contact opnemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via het gratis nummer 0800 14 689. U kunt ook mailen naar info-coronavirus@health.fgov.be.
• Voor informatie over het gebruik van mondmaskers verwijzen we naar het document Consensus over het rationeel en correct gebruik van mondmaskers tijdens de COVID-19-pandemie van 16 april 2020.

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg coördineert en stroomlijnt de maatregelen in uitvoering van het tienpuntenplan van minister Beke voor de aanpak van de coronacrisis in de zorgsector. Blijf op de hoogte via www.departementwvg.be/taskforce.

Aandacht: De maatregelen wijzigen permanent. U vindt updates via de verschillende sites die op deze pagina vermeld worden.