Professionelen

Wilt u contact opnemen met het VAPH, doe dat dan bij voorkeur telefonisch of via het vragenformulier. Bezorg documenten zoveel mogelijk via het e-loket mijnvaph.be. Het hoofdkantoor in Brussel en de provinciale kantoren van het VAPH zijn open voor bezoekers, maar u kunt er alleen terecht na afspraak en als u telefonisch of digitaal niet kunt geholpen worden.

Op deze pagina vindt u een overzicht van relevante info over het coronavirus voor professionelen.

Cijfers tonen aan dat een nieuwe COVID-19-golf is begonnen. De nieuwe COVID-19-golf moet ons allen niet enkel aanzetten tot verhoogde waakzaamheid en voorzichtigheid, maar noopt ook tot het herzien van het beleid bij zorgaanbieders. Het blijft de verantwoordelijkheid van elke VAPH-zorgaanbieder om een eigen beleid uit te werken met betrekking tot COVID-19. De huidige epidemiologische situatie vormt echter de aanleiding om de risicoanalyse formeel te herzien en het beleid in de voorziening, waar nodig, bij te sturen.

Meer info daarover leest u in infonota INF/22/46 - Update - Nieuwe COVID-19-golf.

Direct naar

  

- Lees ook

Aandacht: De maatregelen wijzigen permanent. U vindt updates via de verschillende sites die op deze pagina vermeld worden.