Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Wilt u contact opnemen met het VAPH, doe dat dan bij voorkeur telefonisch of via het vragenformulier. Bezorg documenten zoveel mogelijk via het e-loket mijnvaph.be. Het hoofdkantoor in Brussel en de provinciale kantoren van het VAPH zijn open voor bezoekers, maar u kunt er alleen terecht na afspraak en als u telefonisch of digitaal niet kunt geholpen worden.

Op deze pagina vindt u een overzicht van relevante info over het coronavirus voor professionelen.

De algemene mondmaskerplicht voor personeelsleden en bezoekers bij VAPH-zorgaanbieders vervalt.

De Taskforce COVID-19 Zorg werkte richtlijnen uit voor de welzijnssector. Elke voorziening krijgt de verantwoordelijkheid om - volgens de epidemiologische situatie in de individuele voorziening - een eigen beleid te voeren binnen het door de overheid opgelegde kader, namelijk:

  • Binnen de interfederale coronabarometer en de daarmee samenhangende bepalingen voert de voorziening haar eigen beleid voor wat betreft bezoek, activiteiten …
  • Voor het contactonderzoek en test-, quarantaine- en isolatiebeleid volgt de voorziening strikt het ‘niveau’ en de daarmee samenhangende bepalingen die door de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid zijn vastgelegd.

Meer informatie leest u in infonota INF/22/29 – Richtlijnen bij overgang naar code geel (update).

Direct naar

Omgaan met clusteruitbraak COVID-19

Stappenplan met een overzicht van de te ondernemen acties en op welke wijze zorgaanbieders die geconfronteerd worden met een uitbraak, zullen ondersteund worden.

Ethisch kompas

Ethisch kompas voor keuzes omtrent bezoekregeling in tijden van corona

Bezoekregeling

Iedere bewoner heeft recht op bezoek. De zorgaanbieder hanteert een uitgeschreven bezoekregeling.

Aanvullende richtlijnen voor professionelen

Richtlijnen met betrekking tot registraties en overeenkomsten, inschakelen van personeel, technische werkloosheid, samenscholingsverbod, tijdelijke werkloosheid, psychosociaal welzijn en communicatie

  

- Nieuwsberichten

- Lees ook

• U vindt algemene informatie over het coronavirus op de website www.info-coronavirus.be. U vindt er ook een antwoord op veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be/nl/faqs.
• U kunt contact opnemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via het gratis nummer 0800 14 689. U kunt ook mailen naar info-coronavirus@health.fgov.be.
• Voor informatie over het gebruik van mondmaskers verwijzen we naar het document Consensus over het rationeel en correct gebruik van mondmaskers tijdens de COVID-19-pandemie van 16 april 2020.

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg coördineert en stroomlijnt de maatregelen in uitvoering van het tienpuntenplan van minister Beke voor de aanpak van de coronacrisis in de zorgsector. Blijf op de hoogte via www.departementwvg.be/taskforce.

Aandacht: De maatregelen wijzigen permanent. U vindt updates via de verschillende sites die op deze pagina vermeld worden.