Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Wilt u contact opnemen met het VAPH, doe dat dan bij voorkeur telefonisch of via het vragenformulier. Bezorg documenten zoveel mogelijk via het e-loket mijnvaph.be. Het hoofdkantoor in Brussel en de provinciale kantoren van het VAPH zijn open voor bezoekers, maar u kunt er alleen terecht na afspraak en als u telefonisch of digitaal niet kunt geholpen worden.

Op deze pagina vindt u een overzicht van relevante info over het coronavirus voor professionelen.

COVID-19: kaderrichtlijnen

Het Overlegcomité besliste op 17 september ’21 om over te gaan tot een gedifferentieerde aanpak van de epidemiologische situatie in België. Voor Vlaanderen betekent dat een maximale terugkeer naar het normale sociale, maatschappelijke, culturele … leven met inachtneming van de nodige preventieve en beschermende maatregelen. In lijn met de beslissing van het Overlegcomité en met goedkeuring van de Vlaamse Taskforce COVID-19, kunnen we, afgestemd met Opgroeien, vanaf 8 oktober voor de residentiële, mobiele en ambulante hulpverlening maximaal terugkeren naar een normale werking.

We benadrukken daarbij nog steeds het belang van de preventieve en hygiënische maatregelen waaronder extra hygiëne, mondmaskergebruik en goede ventilatie. De preventieve en hygiënische maatregelen werden geüpdatet en kunt u lezen op de website.

Voor de richtlijnen betekent dit dat we het onderscheid tussen de situaties 0, 1, 2 en 3 niet langer hanteren.

Infonota INF/21/91 - Loslaten van richtlijnen op basis van gedefinieerde situaties 0, 1, 2 en 3

Om de communicatie tussen VAPH-zorgaanbieders en de COVID-19-teams van de zorgraden te faciliteren, vindt u op de site een overzicht met de contactgegevens van de COVID-19-teams per eerstelijnszone .

Direct naar

Omgaan met clusteruitbraak COVID-19

Stappenplan met een overzicht van de te ondernemen acties en op welke wijze zorgaanbieders die geconfronteerd worden met een uitbraak, zullen ondersteund worden.

Ethisch kompas

Ethisch kompas voor keuzes omtrent bezoekregeling in tijden van corona

Bezoekregeling

Iedere bewoner heeft recht op bezoek. De zorgaanbieder hanteert een uitgeschreven bezoekregeling.

Aanvullende richtlijnen voor professionelen

Richtlijnen met betrekking tot registraties en overeenkomsten, inschakelen van personeel, technische werkloosheid, samenscholingsverbod, tijdelijke werkloosheid, psychosociaal welzijn en communicatie

Bijkomende aandachtspunten voor MFC’s

Aandachtspunten met betrekking tot globale individuele ondersteuning, trainings- en behandeltrajecten, samenwerking met onderwijs, collectief vervoer, combinatie PAB en MFC ...

  

- Nieuwsberichten

- Lees ook

• U vindt algemene informatie over het coronavirus op de website www.info-coronavirus.be. U vindt er ook een antwoord op veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be/nl/faqs.
• U kunt contact opnemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via het gratis nummer 0800 14 689. U kunt ook mailen naar info-coronavirus@health.fgov.be.
• Voor informatie over het gebruik van mondmaskers verwijzen we naar het document Consensus over het rationeel en correct gebruik van mondmaskers tijdens de COVID-19-pandemie van 16 april 2020.

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg coördineert en stroomlijnt de maatregelen in uitvoering van het tienpuntenplan van minister Beke voor de aanpak van de coronacrisis in de zorgsector. Blijf op de hoogte via www.departementwvg.be/taskforce.

Aandacht: De maatregelen wijzigen permanent. U vindt updates via de verschillende sites die op deze pagina vermeld worden.