13 juni 2024

Aandachtspunten voor MDT’s bij het invullen van module C

De beoordelaars van de dringendheid van een aanvraag brengen enkele richtlijnen voor module C onder de aandacht. Daarnaast werden er ook enkele verduidelijkingen toegevoegd aan de website.

  • Wanneer een module C ingediend wordt in het kader van een herziening van een vraag die al ingedeeld werd in een prioriteitengroep, vragen we om een volledig nieuwe module C op te starten. In het veld 'algemene opmerkingen bij de aanvraag’ moet u concreet en bondig beschrijven wat er veranderd is sinds de vorige aanvraag en waarom de vraag nu al dan niet dringender is geworden. Deze instructie werd verduidelijkt op de pagina Algemene gegevens.
  • Het is belangrijk om zo concreet mogelijk te schrijven. Termen als ‘soms’, ‘vaak’, ‘binnenkort’, ‘op korte termijn’ kunnen door verschillende personen verschillend geïnterpreteerd worden en hebben dus onvoldoende betekenis om de dringendheid goed te beoordelen. Werk daarom altijd met duidelijke frequenties en data tot op de maand nauwkeurig. Deze instructie stond al op de pagina Wat is module C en werd ook nog eens toegevoegd op de pagina Professionele ondersteuning.
  • Bij professionele ondersteuning moet u altijd een startdatum ingeven. Bij een tijdelijke opname in een psychiatrische afdeling vragen we om bij de omschrijving ook de te verwachten duur van de opname te beschrijven.
  • Bij personen van 65 jaar en ouder moet het MDT altijd overwegen of een WZC (al dan niet aangevuld met andere ondersteuningsvormen: bv. een deelbudget, RTH …) een alternatief kan zijn voor de ondersteuningsnood. In module C moet u dus bij elke persoon van 65 jaar of ouder beschrijven waarom een WZC al dan niet (deels) tegemoet kan komen aan de ondersteuningsvraag van de persoon. Deze instructie staat al langer op de pagina Ondersteuningskloof, maar wordt op heden niet door alle MDT’s toegepast.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen