Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen
Module B
Objectivering van de ondersteuningsnood
Module C
Checklist prioritering
Module D
Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

Ondersteuningskloof

Beschrijf wat er exact nodig is aan individuele ondersteuning, dagondersteuning, woonondersteuning … (soort begeleiding en intensiteit). Omschrijf duidelijk in hoeverre de gevraagde ondersteuning ervoor zorgt dat de zorgvrager op gewenste wijze kan leven.

In een tweede tekstvak moet u beschrijven welke alternatieve ondersteuningsvormen overwogen werden, maar (nog) niet aangewend worden en waarom. Daarbij mag u zich niet beperken tot enkel RTH, maar kunnen ook reguliere hulp, crisishulp, hulp van OCMW, CAW, andere tegemoetkomingen etc. aan bod komen. Bij personen van 65 jaar of ouder moet ook beschreven worden of een WZC een oplossing kan bieden. Als uitbreiding van de huidige ondersteuning niet meer lukt vanwege financiële problemen, moet u ook toelichten waarom. Veel reguliere diensten hanteren aangepaste tarieven voor personen met een lager inkomen, dus het is belangrijk om te omschrijven waarom het desondanks toch financieel moeilijk is om gebruik te maken van deze reguliere diensten.