Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen
Module B
Objectivering van de ondersteuningsnood
Module C
Checklist prioritering
Module D
Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

Ondersteuning door het netwerk

Afhankelijk van het antwoord op de vraag ‘Krijgt de cliënt momenteel zorg en ondersteuning vanuit het sociaal netwerk?’, moet u verschillende zaken invullen.

De persoon krijgt geen ondersteuning vanuit het sociaal netwerk

In dit geval licht u toe waarom er geen ondersteuning door het sociaal netwerk geboden wordt.

De persoon krijgt wel ondersteuning vanuit het sociaal netwerk

Breng de ondersteuning concreet in kaart:

  • Onder ‘wie’ beschrijft u wie de concrete ondersteuning biedt. Het is daarbij niet nodig dat u de personen bij naam noemt, maar benoem de relatie tot de persoon (bv. buurman, tante, moeder …).
  • Onder ‘frequentie’ beschrijft u hoe vaak er ondersteuning geboden wordt (bv. dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks). 
  • Onder ‘duurtijd’ beschrijft u de gemiddelde duur van de ondersteuning uitgedrukt in uren. Een dag of een nacht worden hierbij gelijkgesteld aan 8 uur (bv. als er dagelijks een halve dag ondersteuning geboden wordt, noteert u ‘dagelijks’ bij frequentie en ‘4 uur’ bij duurtijd). Het is niet de bedoeling dat alle ondersteuning tot op het uur wordt berekend, maar om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de geboden ondersteuning.
  • Bij ‘periode’ beschrijft u sinds wanneer de ondersteuning geboden wordt. Dat hoeft geen specifieke datum te zijn, maar wees zo concreet mogelijk.
  • Onder ‘omschrijving’ moet u omschrijven welke ondersteuning geboden wordt. Geef hierbij de concrete acties van de mantelzorger weer.

Na de oplijsting van alle mantelzorgers of ondersteuners vanuit het netwerk, moet u weergeven welke zaken goed lopen en welke minder goed lopen. Beschrijf daarbij telkens de redenen waarom en geef voorbeelden die dit staven.

Voorbeeld

‘Mama moet ontslag nemen om zorgen op te nemen’ in plaats van 'De situatie wordt stilaan moeilijker’.

Daarnaast wordt er gevraagd om de relatie tussen de persoon en zijn netwerk te beschrijven. Heb daarbij oog voor de verhoudingen tussen de verschillende personen en beschrijf concreet welke impact de ondersteuning voor de persoon met handicap heeft op elk individu uit het netwerk dat zorg en ondersteuning biedt. Die impact kan merkbaar zijn in de volgende aspecten bij het netwerk: integriteit, levenskwaliteit van het netwerk, draaglast en draagkracht van het netwerk …

Ten slotte wordt ook de ondersteuning door het netwerk in het verleden in kaart gebracht. Hierbij moet u enkel de stopgezette ondersteuning vermelden. Ondersteuning die nog loopt, hebt u immers al omschreven. Beschrijf in de ‘omschrijving’ ook waarom de ondersteuning is stopgezet.