Objectivering van de ondersteuningsnood

In module B objectiveert u de ondersteuningsnood.

Checklist prioritering

In module C bepaalt u de prioriteitengroep via de checklist prioritering.

Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

In module D bepaalt u de nood aan hulpmiddelen en aanpassingen.

Opsplitsing van de vraag

De persoon met een handicap kan ervoor kiezen om zijn vraag op te splitsen en een bepaald deel van zijn vraag als dringender te laten beoordelen door de Vlaamse toeleidingscommissie (VTC)opent dialoogvenster. Die opsplitsing moet aangevraagd worden in het ondersteuningsplan PVB. Voor het multidisciplinair team (MDT)opent dialoogvenster wordt die opsplitsing zichtbaar bij de gevraagde ondersteuningsfuncties (die worden weergegeven onder het luik 'identificatiegegevens'). 

  • Als de persoon met een handicap zijn vraag heeft opgesplitst, moet u als team in de checklist prioritering onder het luik ‘opsplitsing van de vraag’ motiveren waarom de deelvraag dringender is dan de totale vraag van de persoon en waarom die deelvraag in een hogere prioriteitengroep moet worden ingedeeld.
  • Als er volgens u geen duidelijke argumenten zijn om de deelvraag en hoofdvraag anders te beoordelen, vermeld dat dan. Als in het ondersteuningsplan PVB geen opsplitsing werd gevraagd, dan mag u een opsplitsing niet zelf aanbrengen in de checklist prioritering.
  • Motiveer bij een opgesplitste vraag duidelijk waarom er een onderscheid is tussen de totale vraag en de deelvraag (waarom is een bepaald stuk van de gevraagde ondersteuning dringender?). De VTC moet kunnen oordelen of er al dan niet een verschillende score van toepassing is voor de prioriteringscriteria.