Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen
Module B
Objectivering van de ondersteuningsnood
Module C
Checklist prioritering
Module D
Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

Opsplitsing van de vraag

De persoon met een handicap kan ervoor kiezen om zijn vraag op te splitsen en een bepaald deel van zijn vraag als dringender te laten beoordelen door de Vlaamse toeleidingscommissie (VTC). Die opsplitsing moet aangevraagd worden in het ondersteuningsplan PVB. Voor het multidisciplinair team (MDT) wordt die opsplitsing zichtbaar bij de gevraagde ondersteuningsfuncties (die worden weergegeven onder het luik 'identificatiegegevens'). Daarom wordt in de checklist prioritering in eerste instantie gevraagd of er een opsplitsing werd gevraagd in het ondersteuningsplan PVB. Als dat niet het geval is, dan is het niet mogelijk om via de checklist prioritering alsnog een opgesplitste vraag te stellen. Als dat wel het geval is, moet u als team onder het luik ‘opsplitsing van de vraag’ motiveren waarom de deelvraag dringender is dan de totale vraag van de persoon en waarom die deelvraag in een hogere prioriteitengroep moet worden ingedeeld.

  • Als er volgens u geen duidelijke argumenten zijn om de deelvraag en de globale vraag anders te beoordelen, vermeld dat dan. Als in het ondersteuningsplan PVB geen opsplitsing werd gevraagd, dan mag u een opsplitsing niet zelf aanbrengen in module C.
  • Motiveer bij een opgesplitste vraag duidelijk waarom er een onderscheid is tussen de globale vraag en de deelvraag (waarom is een bepaald stuk van de gevraagde ondersteuning dringender?). De VTC moet kunnen oordelen of er al dan niet een verschillende score van toepassing is voor de prioriteringscriteria.