Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen
Module B
Objectivering van de ondersteuningsnood
Module C
Checklist prioritering
Module D
Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

Huidige situatie

Huidige leefsituatie

In dit onderdeel beschrijft u de leefsituatie van de persoon. Onder leefsituatie vallen de gezinssamenstelling, woonomgeving en eventuele werksituatie van de gezinsleden. In dit onderdeel hoeft u nog niet concreet te beschrijven welke persoon welke ondersteuning biedt, maar willen we een duidelijk algemeen beeld krijgen van de leefsituatie. Als er recente wijzigingen zijn of zich binnenkort zullen voordoen, beschrijf die dan ook. 

  • Omschrijf duidelijk welke personen tot het sociaal netwerk behoren (en hun leeftijd) en hoe de zorgvrager en zijn netwerk zich tot elkaar verhouden.
  • Als er nog andere ondersteuningsvormen zijn (bv. tegemoetkomingen), vermeld die dan.

Voorbeeld

‘De persoon verblijft sinds twee maanden voor de aanvraag bij een tante’ in plaats van ’De persoon is sinds kort verhuisd’.

Onhoudbaarheid van de situatie

Bij dit onderdeel beschrijft u of er indicaties zijn die aangeven dat de situatie op korte termijn zal escaleren als er geen PVB ter beschikking gesteld wordt. U staaft dit met concrete voorbeelden, frequenties en data. Voorbeelden van indicaties zijn:

  • een degeneratieve aandoening bij de persoon of iemand uit het netwerk
  • een gespannen relatie tussen de persoon en zijn mantelzorger
  • algemene spanningen met de ruimere context die een impact hebben op de situatie van de persoon
  • een risico op een crisis
  • ondersteuning die door de persoon zelf gefinancierd wordt, maar niet langer haalbaar is