Wat kost de ondersteuning door een multifunctioneel centrum?

Multifunctioneel centrum

Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf. Een aantal gespecialiseerde centra bieden ook diagnostiek en intensieve behandeling. Voor ondersteuning van een multifunctioneel centrum is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort van het agentschap Jongerenwelzijn nodig.

Wat kost de ondersteuning door een multifunctioneel centrum?

Als gebruiker van een multifunctioneel centrum (MFC) betaalt u een persoonlijke bijdrage aan het centrum. Die bedragen worden vermeld in de overeenkomst die u afsluit met het centrum. Ze kunnen enkel aangepast worden als daarover een akkoord is tussen beide partijen.

Het VAPH legt de maximale bijdragen op voor de verschillende soorten ondersteuning. Het multifunctioneel centrum mag minder vragen.

De bijdrage wordt ook bepaald door:

  • de leeftijd van de gebruiker
  • georganiseerd vervoer door het multifunctioneel centrum

In de volgende tabellen vindt u een overzicht van de maximale bijdragen die het multifunctioneel centrum kan vragen.

De bedragen kunnen op 1 januari en 1 juli geïndexeerd worden. De tabel hieronder geeft de bedragen geldig vanaf 1 juli 2018 weer (de laatste indexering gebeurde op 1 juli 2017).

Maximale bijdragen voor dagopvang door een multifunctioneel centrum
Leeftijd Maximale bijdrage
jonger dan 21 (met of zonder vervoer) 5,46 euro per dag
21 of ouder (zonder vervoer) 9,90 euro per dag
21 of ouder (met vervoer) 12,40 euro per dag
Maximale bijdragen voor dagopvang niet-schoolgaanden door een multifunctioneel centrum
Leeftijd Maximale bijdrage
jonger dan 21 (met of zonder vervoer) 12,64 euro per dag
Maximale bijdragen voor verblijf in een multifunctioneel centrum
Leeftijd Maximale bijdrage
jonger dan 21 12,43 euro per nacht (ondersteuning tijdens de avond en ochtend inbegrepen)
21 of ouder 34,70 euro per nacht (ondersteuning tijdens de avond en ochtend inbegrepen)
Maximale bijdragen voor begeleiding door een multifunctioneel centrum
Leeftijd Maximale bijdrage
alle leeftijden 5,20 euro per begeleiding, met een maximum van 2 begeleidingen per dag

Per dag mag de persoonlijke bijdrage nooit meer bedragen dan:

  • 17,90 euro (jonger dan 21 jaar)
  • 34,70 euro (vanaf 21 jaar)

Ook als u beroep doet op de ondersteuning van verschillende zorgaanbieders, mag het maximumbedrag per dag niet overschreden worden. De zorgaanbieders spreken dan onderling af hoe ze de bijdrage verdelen.