Hoe een persoonlijke-assistentiebudget aanvragen?

Persoonlijke-assistentiebudget

Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget dat het VAPH u geeft om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren. Met het persoonlijke-assistentiebudget werft u assistenten aan. U wordt dus werkgever.

Hoe een persoonlijke-assistentiebudget aanvragen?

Enkel minderjarigen kunnen een persoonlijke-assistentiebudget aanvragen. Meerderjarigen die intensieve ondersteuning willen krijgen, kunnen een persoonsvolgend budget aanvragen.

De aanvraagprocedure voor een persoonlijke-assistentiebudget verloopt via de intersectorale toegangspoort (ITP), een dienst van het agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse overheid.

Intersectorale toegangspoort (ITP)

Jeugdhulp wordt in Vlaanderen niet per sector georganiseerd, maar over de sectoren heen. Dat wordt 'integrale jeugdhulp' genoemd.

Het doel van integrale jeugdhulp is dat elke minderjarige die ondersteuning nodig heeft, zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt. Daarom is er een verregaande samenwerking nodig tussen alle sectoren die betrokken zijn bij jeugdhulp, waaronder ook de sector voor personen met een handicap.

Sinds 1 maart 2014 behandelt de intersectorale toegangspoort (ITP) aanvragen voor ondersteuning die vroeger door het VAPH werden behandeld.

De toegangspoort is een administratieve dienst van het agentschap Jongerenwelzijn:

  • Het team indicatiestelling onderzoekt of een minderjarige erkend wordt als persoon met een handicap. Daarna onderzoekt het team welke gespecialiseerde hulp en begeleiding de minderjarige nodig heeft.
  • Het team jeugdhulpregie helpt de minderjarige om een geschikte opvang of begeleiding te vinden.

Op de website van Jongerenwelzijn vindt u meer informatie over de intersectorale toegangspoort.

Kort overzicht van de aanvraagprocedure voor ondersteuning VAPH bij de intersectorale toegangspoort

Om de aanvraagprocedure bij de intersectorale toegangspoort op te starten, neemt u contact op met een dienst die uw 'contactpersoon-aanmelder' kan zijn. Voor personen met een handicap zijn dat multidisciplinaire teams die erkend zijn door het agentschap Jongerenwelzijn. U vindt ze terug via de website van het agentschap Jongerenwelzijn.

Samen met uw contactpersoon-aanmelder, vult u het 'aanmeldingsdocument (A-document)' in. Uw contactpersoon-aanmelder bezorgt dat document, samen met andere nodige documenten, aan de toegangspoort.

Uw contactpersoon-aanmelder volgt samen met u het hele verloop van de procedure op.

Lees ook

Voor meerderjarigen

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.