Wat doet een dienst ondersteuningsplan

Vraagverheldering door een dienst ondersteuningsplan

Een dienst ondersteuningsplan helpt u om uw ondersteuningsnood in kaart te brengen en helpt u zoeken naar de meest geschikte ondersteuning. Als resultaat krijgt u een ondersteuningsplan dat al de mogelijkheden van u en uw omgeving op een rijtje zet. Als uit de gesprekken met de dienst ondersteuningsplan blijkt dat u meer intensieve en frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebt, dan kunt u daarvoor een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen. De dienst ondersteuningsplan kan dan samen met u een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget opstellen.

Bent u op zoek naar hoe een goed leven er voor u uitziet? Hebt u omwille van uw beperking vandaag nood aan ondersteuning of wilt u nadenken over de toekomst? Een dienst ondersteuningsplan kan u in uw zoektocht ondersteunen.

U kunt terecht bij een dienst ondersteuningsplan wanneer u bijvoorbeeld in een van deze situaties verkeert:

 • U overweegt om alleen te gaan wonen met de nodige ondersteuning, maar u weet niet precies wie u kan helpen.
 • U rekent al jaren op de zorg van uw ouders en u vraagt zich af wie u kan helpen om hen meer te ondersteunen.
 • U hebt een ongeval gehad en u zit met een heleboel vragen en bezorgdheden over uw toekomst.
 • U zoekt een zinvolle dagbesteding, u wilt andere mensen ontmoeten of er eens op uit trekken en u weet niet goed hoe eraan te beginnen. 
 • Uw kind heeft het moeilijk in de kleuterklas en ook thuis loopt het niet echt vlot. Ondertussen werd er bij hem autisme vastgesteld. U bent op zoek naar mensen die u raad kunnen geven om daarmee om te gaan.

Dat zijn uiteraard maar voorbeelden. U kunt bij een dienst ondersteuningsplan een kennismakingsgesprek aanvragen. Daarna beslist u zelf of u op hen beroep wilt doen. Een dienst ondersteuningsplan vertrekt vanuit uw vragen naar ondersteuning en zorg en ondersteunt u maximum een jaar kosteloos.

Een dienst ondersteuningsplan gaat samen met u en de mensen die u belangrijk vindt en vertrouwt, aan de slag. De dienst vertrekt op een positieve manier van uw eigen ideeën, wensen en mogelijkheden. Regelmatig komt u samen om:

 • de vragen, wensen en ondersteuningsnoden die er zijn, in kaart te brengen;
 • te bespreken wat u zelf kunt doen, of en waar uw gezin u kan ondersteunen;
 • gepaste ondersteuning te zoeken binnen de buurt, eerstelijnsdiensten,
 • gespecialiseerde diensten;
 • een ondersteuningsplan op te maken;
 • ervoor te zorgen dat uw ondersteuningsplan opgevolgd wordt.

Als resultaat krijgt u een ondersteuningsplan dat al de mogelijkheden voor u en uw omgeving op een rijtje zet.

Als uit de gesprekken met de dienst ondersteuningsplan blijkt dat u meer intensieve en frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebt, dan kunt u daarvoor een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen. De dienst ondersteuningsplan kan dan samen met u een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget opstellen en indienen bij het VAPH.

U kunt beroep doen op een dienst ondersteuningsplan als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U hebt een (vermoeden van) handicap.
 • U woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • U bent jonger dan 65 jaar. Als u al erkend bent als persoon met een handicap door het VAPH, dan is deze voorwaarde niet van toepassing.
 • U beschikt nog niet over een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsvolgend budget of u maakt nog geen gebruik van een multifunctioneel centrum. Uitzonderingen op deze voorwaarde zijn mogelijk. Neem contact op met het VAPH of een dienst ondersteuningsplan.

Publicaties

In de folder Diensten Ondersteuningsplan leest u waarmee een dienst ondersteuningsplan u kan helpen.

Lees ook

Maakt u, uw kind of een gezinslid gebruik van ondersteuning door een vergunde zorgaanbieder, een multifunctioneel centrum, een dienst rechtstreeks toegankelijke hulp of een dienst ondersteuningsplan? Als persoon met een handicap of als gezin met een kind met een handicap moet u kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning. Hier vindt u meer informatie over uw rechten en uw plichten.