Wat doet een dienst ondersteuningsplan

Vraagverheldering door een dienst ondersteuningsplan

Een dienst ondersteuningsplan helpt u om uw ondersteuningsnood in kaart te brengen en helpt u zoeken naar de meest geschikte ondersteuning. Als resultaat krijgt u een ondersteuningsplan dat al de mogelijkheden van u en uw omgeving op een rijtje zet. Als uit de gesprekken met de dienst ondersteuningsplan blijkt dat u meer intensieve en frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebt, dan kunt u daarvoor een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen. De dienst ondersteuningsplan kan dan samen met u een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget opstellen.

Bent u op zoek naar hoe een goed leven er voor u uitziet? Hebt u omwille van uw beperking vandaag nood aan ondersteuning of wilt u nadenken over de toekomst? Een dienst ondersteuningsplan kan u in uw zoektocht ondersteunen.

U kunt terecht bij een dienst ondersteuningsplan wanneer u bijvoorbeeld in een van deze situaties verkeert:

 • U overweegt om alleen te gaan wonen met de nodige ondersteuning, maar u weet niet precies wie u kan helpen.
 • U rekent al jaren op de zorg van uw ouders en u vraagt zich af wie u kan helpen om hen meer te ondersteunen.
 • U hebt een ongeval gehad en u zit met een heleboel vragen en bezorgdheden over uw toekomst.
 • U zoekt een zinvolle dagbesteding, u wilt andere mensen ontmoeten of er eens op uit trekken en u weet niet goed hoe eraan te beginnen. 
 • Uw kind heeft het moeilijk in de kleuterklas en ook thuis loopt het niet echt vlot. Ondertussen werd er bij hem autisme vastgesteld. U bent op zoek naar mensen die u raad kunnen geven om daarmee om te gaan.

Dat zijn uiteraard maar voorbeelden. U kunt bij een dienst ondersteuningsplan een kennismakingsgesprek aanvragen. Daarna beslist u zelf of u op hen beroep wilt doen. Een dienst ondersteuningsplan vertrekt vanuit uw vragen naar ondersteuning en zorg en ondersteunt u maximum een jaar kosteloos.

Een dienst ondersteuningsplan gaat samen met u en de mensen die u belangrijk vindt en vertrouwt, aan de slag. De dienst vertrekt op een positieve manier van uw eigen ideeën, wensen en mogelijkheden. Regelmatig komt u samen om:

 • de vragen, wensen en ondersteuningsnoden die er zijn, in kaart te brengen;
 • te bespreken wat u zelf kunt doen, of en waar uw gezin u kan ondersteunen;
 • gepaste ondersteuning te zoeken binnen de buurt, eerstelijnsdiensten,
 • gespecialiseerde diensten;
 • een ondersteuningsplan op te maken;
 • ervoor te zorgen dat uw ondersteuningsplan opgevolgd wordt.

Als resultaat krijgt u een ondersteuningsplan dat al de mogelijkheden voor u en uw omgeving op een rijtje zet.

Als uit de gesprekken met de dienst ondersteuningsplan blijkt dat u meer intensieve en frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebt, dan kunt u daarvoor een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen. De dienst ondersteuningsplan kan dan samen met u een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget opstellen.

U kunt beroep doen op een dienst ondersteuningsplan als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U hebt een (vermoeden van) handicap.
 • U woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • U bent jonger dan 65 jaar. Als u al erkend bent als persoon met een handicap door het VAPH, dan is deze voorwaarde niet van toepassing.

Publicaties

In deze brochure leest u waarmee een dienst ondersteuningsplan u kan helpen.