Gemachtigde experts

Machtiging aanvragen

Een organisatie die als expert gemachtigd wil worden, moet daartoe een aanvraag indienen bij het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC) van het VAPH. Uit de aanvraag moet blijken dat de organisatie voldoet aan de machtigingsvoorwaarden.