Gemachtigde experts
Voor VAPH-professionelen

Machtigingsvoorwaarden

Om voor een machtiging in aanmerking te komen moet een organisatie voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • verbonden zijn aan een van onderstaande instanties:
    • een onderzoeksinstituut verbonden aan een instelling voor hoger onderwijs
    • een revalidatieafdeling van een universitair ziekenhuis
    • een organisatie die deskundigheid en ervaring kan bewijzen over doeltreffendheid en doelmatig gebruik van minstens één expertisedomein van de materiële bijstand;
  • onafhankelijk zijn van producenten, leveranciers, verstrekkers of verhuurders van hulpmiddelen en aanpassingen;
  • werken volgens de richtlijnen van het VAPH.

Erkenning als MDT en machtiging als expert

Een organisatie kan tegelijk als multidisciplinair team (MDT) erkend zijn en als expert gemachtigd zijn. Beide functies zijn niet cumuleerbaar voor eenzelfde bijstandsvraag. Dat wil zeggen dat een organisatie voor eenzelfde bijstandsvraag niet zowel MDT als expert mag zijn.