Gemachtigde experts

Machtigingsvoorwaarden

Om voor een machtiging in aanmerking te komen moet een organisatie voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • verbonden zijn aan een van onderstaande instanties:
  • een onderzoeksinstituut verbonden aan een instelling voor hoger onderwijs
  • een revalidatieafdeling van een universitair ziekenhuis
  • een organisatie die inzake doeltreffend en doelmatig gebruik van minstens één segment van de materiële bijstand waarvan sprake in het hogervermeld besluit, deskundigheid en ervaring kan bewijzen;
  • onafhankelijk zijn van producenten, leveranciers, verstrekkers of verhuurders van hulpmiddelen en aanpassingen.
  • de richtlijnen van het VAPH volgen

Erkenning als MDT en machtiging als expert

Een organisatie kan tegelijk als multidisciplinair team (MDT) erkend zijn en als expert gemachtigd zijn. Beide functies zijn echter niet cumuleerbaar voor eenzelfde bijstandsvraag. Dat wil zeggen dat een organisatie voor eenzelfde bijstandsvraag niet zowel MDT als expert mag zijn.