Gemachtigde experts
Voor VAPH-professionelen

Procedure

De expert verbindt zich ertoe om binnen een aanvaardbare termijn persoonlijk advies te verstrekken aan de cliënt.

Tijdens het gehele adviesproces bespreekt de expert de planning en elke stap daarvan met de persoon met een handicap.

De expert verwittigt het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC) van het VAPH dat de organisatie ingeschakeld is om advies te verlenen.

De expert houdt het multidisciplinair team (MDT) op de hoogte van het verloop van het dossier.

De expert bewaart een verslag van de gemaakte afspraken en de planning gedurende 5 jaar in functie van een mogelijke controle door de Zorginspectie(opent nieuw venster). De expert moet dat rapport bezorgen aan de persoon met een handicap, het MDT, het provinciaal kantoor en het KOC van het VAPH.

Weigering adviesvraag

Een gemachtigd expert kan alleen een adviesvraag weigeren als hij een andere gemachtigde expert kan voorstellen die wel bereid is om de adviesvraag te behandelen.