Gemachtigde experts

Procedure

De expert engageert zich om in te staan voor het verlenen van een persoonlijk advies binnen een voor de cliënt aanvaardbare termijn.

De expert stelt een planning voor aan de persoon met een handicap en bespreekt tijdens het hele proces van de adviesverlening alle stappen met hem.

De expert verwittigt het Kenniscentrum Hulpmiddelen van het VAPH dat de organisatie ingeschakeld is in het advies.

De expert houdt het multidisciplinair team (MDT) op de hoogte van het verloop van het dossier.

De expert bewaart een verslag van de gemaakte afspraken en de planning gedurende 5 jaar in functie van een mogelijke inspectie vanwege de Zorginspectie. De expert moet dat rapport bezorgen aan de persoon met een handicap, het MDT, het provinciaal kantoor en het Kenniscentrum Hulpmiddelen van het VAPH.

Weigering adviesvraag

Een gemachtigd expert kan enkel een adviesvraag weigeren als hij een andere gemachtigde expert kan voorstellen die wel bereid is om de adviesvraag te behandelen.