Gemachtigde experts
Voor VAPH-professionelen

Expertrapport

De gemachtigde expert schrijft een expertrapport. Het expertrapport omvat:

  • het globaal beeld van de persoon met de handicap
  • een probleemstelling: omschrijving van de probleemactiviteiten, de functionele mogelijkheden en beperkingen van de persoon, de omgeving en de situatie van de persoon
  • een beschrijving van de functionele, technische en financiële eisen waaraan een oplossing moet voldoen
  • een grondige motivatie van de geadviseerde oplossing: welke specificaties van de gevraagde oplossing komen tegemoet aan de vooropgestelde eisen en waarom?
  • een overzicht van de niet gekozen alternatieven en waarom die niet voldoen
  • de gevraagde attesten, testverslagen, woningplannen …

De gemachtigde expert moet het expertrapport bezorgen aan de persoon met een handicap, het MDT, het provinciaal kantoor en het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC) van het VAPH.

De gemachtigde expert moet bereid zijn om informatie en gebruikerservaringen te delen met het VAPH. De expert beantwoordt alle vragen over het expertrapport die gesteld worden door het VAPH.

Documenten