Gemachtigde experts
Voor VAPH-professionelen

Advies

Het advies van de expert is een gepersonaliseerd antwoord op de bijstandsvraag. Bij de advisering moet de uniforme methode voor persoonlijke adviesverlening worden toegepast. Dat wil zeggen dat er een oplossing gezocht wordt:

  • vertrekkende vanuit de vraag van de persoon met een handicap of zijn omgeving naar een oplossing om een activiteit te kunnen uitvoeren;
  • rekening houdend met de persoon, met al zijn activiteiten, met de situatie en de omgeving;
  • samen met de persoon met een handicap en met de volle erkenning van diens ervaringsdeskundigheid.

Meestal zijn er verschillende oplossingen mogelijk. Die moeten allemaal grondig tegen elkaar afgewogen worden om uiteindelijk de meest adequate oplossing te kiezen. Het is de opdracht van de expert om adequate oplossingen te adviseren. Dat kunnen ook eenvoudige oplossingen of tips en tricks zijn.

Als er meerdere adequate oplossingen zijn, moet de expert de goedkoopste adequate oplossing daaruit adviseren.

Documenten