Gemachtigde experts

Bepaling expertisedomein

Bij de aanvraag van een machtiging moet de kandidaat-expert bekend maken in welk expertisedomein hij gespecialiseerd is. Een expert kan gespecialiseerd zijn in meerdere expertisedomeinen. Zo kan hij voor een persoon met een meervoudige handicap meerdere adviesvragen behandelen. Voorwaarde is uiteraard dat de expertisedomeinen waarin hij gespecialiseerd is, betrekking hebben op de meervoudige handicap.

De expertisedomeinen zijn de volgende:

 • woning en aanvullende uitrusting
 • woning en aanvullende uitrusting: omgevingsbediening en automatisaties
 • mobiliteit: autoaanpassingen
 • mobiliteit: fietsen, aankoppelwielen, aankoppel-/trekeenheden
 • communicatie: computerbediening, telefoneren
 • communicatie: spreken …
 • ondersteuning mobiliteit bovenste ledematen
 • hulpmiddelen dagelijks leven
 • toiletstoelen
 • douchestoel, doucheraam, douchebrancard, douchewagen
 • aangepaste stoelen en tafels
 • specifieke zetel voor personen met de ziekte van Huntington
 • speciale bedden
 • antidecubitusmateriaal
 • optrektoestellen, patiëntenliften en til- en verplaatsingssystemen