Projecten voor personen met een handicap in de gevangenis
Voor VAPH-professionelen

Aan wie kan een project voor personen met een handicap in de gevangenis ondersteuning bieden?

De projecten bieden ondersteuning aan personen met een handicap of een vermoeden van handicap die in de gevangenis verblijven. Het kan zowel gaan om geïnterneerden als om gedetineerden. De personen die gebruik willen maken van de ondersteuning die geboden wordt door de projecten binnen de gevangenis, hebben daarvoor geen goedkeuring van het VAPH nodig. Er is bijgevolg geen aanvraagprocedure bij het VAPH voorzien. De projecten controleren zelf of personen geïnterneerd of gedetineerd zijn, in de gevangenis verblijven en of er sprake is van een (vermoeden van) handicap.

De projecten kunnen geen persoonlijke bijdrage vragen aan personen die in de gevangenis verblijven.