Projecten voor personen met een handicap in de gevangenis

Erkenningsvoorwaarden

De algemene voorwaarden zoals vastgesteld in het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011opent dialoogvenster zijn van toepassing. Zorginspectie kan de erkenningsvoorwaarden inspecteren.

Als organisaties die erkend of vergund zijn door het VAPH overgaan tot een fusie of overdracht van beheer, moeten ze dat tijdig melden aan het VAPH. Zo kan het VAPH de vergunningen en/of erkenningen van de betrokken organisaties aanpassen.