Projecten voor personen met een handicap in de gevangenis
Voor VAPH-professionelen

Wat is een project voor personen met een handicap in de gevangenis?

Projecten voor personen met een handicap in de gevangenis bieden begeleiding en een aangepaste dagbesteding aan personen met een handicap of een vermoeden van handicap die in de gevangenis verblijven. De projecten zetten dan ook sterk in op de uitbouw van samenwerking met de zorgteams, de medewerkers van de psychosociale dienst, de beleidsmedewerkers van de strafinrichting en andere actoren die betrokken zijn bij het hulpverleningsaanbod in de gevangenis. Daarnaast hebben ze ook de expliciete opdracht om hun kennis en ervaring te delen met andere organisaties. Dat kan door expertisedeling of overdracht in het kader van het doorstromen van cliënten naar andere zorgaanbieders.

Documenten