Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp [RTH-aanbieders]

Huisstijl

Naar aanleiding van de nieuwe huisstijl van de Vlaamse overheid maakte het VAPH ook werk van een nieuwe huisstijl.

Sinds april 2016 is die nieuwe huisstijl terug te vinden in al onze communicatiekanalen: de brochures, publicaties, brieven, en op onze website.

De nieuwe huisstijl van het VAPH heeft natuurlijk ook gevolgen voor het gebruik van het logo van het VAPH en verwijzingen naar het VAPH op de communicatiedragers voor de door het VAPH vergunde of erkende of gesubdieerde organisaties.

Voor wie?

Het VAPH verplicht (volgens het kwaliteitsbesluit van 4 februari 2011 artikel 51) volgende diensten en voorzieningen tot het gebruiken van een logo en label in hun communicatie:

  • voorzieningen die rechtstreeks toegankelijk hulp voor personen met een handicap aanbieden
  • voorzieningen die niet-rechtstreeks toegankelijk zorg en ondersteuning aanbieden
  • de multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap
  • de diensten ondersteuningsplan
  • de opvang in crisis- en noodsituaties (kan zowel multifunctioneel centrum als vergunde zorgaanbieder zijn)

Briefpapier en digitale communicatie

Zowel op het briefpapier met het briefhoofd van de zorgaanbieder of van de afdeling van de zorgaanbieder als in elektronische communicatiemiddelen en elektronische media (mail, website) moet een van beide logo's opgenomen worden :

  • het label 'Vergund door het VAPH'
  • het label 'Erkend en gesubsidieerd door het VAPH'
Logo van het VAPH

Logo

Het VAPH ontwikkelde een nieuwe visuele identiteit aan de hand van het huisstijlhandboek van de Vlaamse overheid.

Het logo is een typografisch logo, bestaande uit enerzijds de afkorting ‘VAPH’ met daaronder de volledig uitgeschreven naam van het agentschap. Beide staan in het lettertype Flanders Art dat door de Vlaamse overheid ontwikkeld werd. De afkorting en volledige benaming zijn gescheiden door een magentastreep.

Label vergund door het VAPH

Label 'Vergund door het VAPH'

De vergunde zorgaanbieders vermelden het label 'Vergund door het VAPH' op hun briefpapier en in alle digitiale communicatie (website, e-mail). Dat label werd ook ontworpen aan de hand van het huisstijlhandboek van de Vlaamse overheid.

Label erkend en gesubsidieerd door het VAPH

Label 'Erkend en gesubsidieerd door het VAPH'

Multifunctionele centra, diensten ondersteuningsplan en diensten rechtstreeks toegankelijke hulp vermelden het label 'Erkend en gesubsidieerd door het VAPH' op hun briefpapier en in hun digitale communicatie (website, e-mail).

Instructies gebruik logo's op briefpapier en digitale dragers

Gebruik het logo ‘Erkend en gesubsidieerd door het VAPH’ of het logo ‘Vergund door het VAPH’ rechts van het logo van uw organisatie.
 
Het minimum-formaat op stationary waarop u het logo kunt gebruiken is 20 mm breedte. Gebruik het niet kleiner, maar stem de grootte af op uw eigen logo.
 
Gebruik bij voorkeur het logo dat in kleur werd ontwikkeld. Enkel als uw stationary (briefpapier, enveloppen …) in het zwart-wit gedrukt wordt, gebruikt u het zwart-witlogo dat het VAPH liet ontwikkelen. 

Gevelplaat

Het aanbrengen van een gevelplaat is niet opgenomen in de huidige wetgeving en is daarom niet meer verplicht.

VAPH-logo downloaden

Het logo en de labels zijn beschikbaar in diverse bestandsformaten:

  • De jpg-bestanden kunnen gemakkelijk worden met gewone software (bv. Office-toepassingen). Niet iedereen schakelt immers een grafische firma in voor zijn briefpapier.
  • De eps-bestanden zijn bedoeld voor organisaties die hun drukwerk laten maken door een grafische firma. Eps-bestanden kunnen enkel gebruikt worden met behulp van gespecialiseerde grafische programma's zoals Adobe Illustrator. U kunt een eps-bestand niet bekijken met gewone software.

De verschillende logo-bestanden zijn samengebracht in een zip-bestand zodat u ze gemakkelijk tesamen kunt downloaden.