Vergunde zorgaanbieders [VZA]
Voor VAPH-professionelen

Huisstijl

Het VAPH heeft een huisstijl laten ontwikkelen die conform de huisstijlrichtlijnen van de Vlaamse overheid is. Die huisstijl is terug te vinden in al onze communicatiekanalen: in de brochures, publicaties en brieven, en op onze website.

De huisstijl van het VAPH heeft gevolgen voor het gebruik van het logo van het VAPH en verwijzingen naar het VAPH op de communicatiedragers voor de door het VAPH vergunde of erkende of gesubsidieerde organisaties.

Voor wie?

Het VAPH verplicht (volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 artikel 51) volgende zorgaanbieders tot het gebruiken van een VAPH-logo en -label in hun communicatie:

  • voorzieningen die rechtstreeks toegankelijk hulp voor personen met een handicap aanbieden
  • voorzieningen die niet-rechtstreeks toegankelijk zorg en ondersteuning aanbieden
  • de multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap
  • de diensten ondersteuningsplan

Briefpapier en digitale communicatie

Zowel op het briefpapier met het briefhoofd van de zorgaanbieder of van de afdeling van de zorgaanbieder als in elektronische communicatiemiddelen (mail, website) moet een van beide labels opgenomen worden :

  • het label 'Vergund door het VAPH'
  • het label 'Erkend en gesubsidieerd door het VAPH'

Dat briefpapier wordt gebruikt voor alle briefwisseling die van de zorgaanbieder uitgaat en voor elke facturatie aan de gebruiker.  

Logo

Het VAPH ontwikkelde een visuele identiteit aan de hand van het huisstijlhandboek van de Vlaamse overheid.

Het logo is een typografisch logo, bestaande uit enerzijds de afkorting ‘VAPH’ met daaronder de volledig uitgeschreven naam van het agentschap. Beide staan in het lettertype Flanders Art dat door de Vlaamse overheid ontwikkeld werd. De afkorting en volledige benaming zijn gescheiden door een magentastreep.

Logo van het VAPH

Label 'Vergund door het VAPH'

De vergunde zorgaanbieders vermelden het label 'Vergund door het VAPH' op hun briefpapier en in alle digitale communicatie (website, e-mail). Dat label werd ook ontworpen aan de hand van het huisstijlhandboek van de Vlaamse overheid.

Label vergund door het VAPH

Label 'Erkend en gesubsidieerd door het VAPH'

Multifunctionele centra, diensten ondersteuningsplan en diensten rechtstreeks toegankelijke hulp vermelden het label 'Erkend en gesubsidieerd door het VAPH' op hun briefpapier en in hun digitale communicatie (website, e-mail).

Label erkend en gesubsidieerd door het VAPH

Instructies gebruik labels op briefpapier en digitale dragers

Gebruik het label ‘Erkend en gesubsidieerd door het VAPH’ of het label ‘Vergund door het VAPH’ rechts van het logo van uw organisatie.
 
Het minimum-formaat op stationary waarop u het label kunt gebruiken is 20 mm breedte. Gebruik het niet kleiner, maar stem de grootte af op uw eigen logo.
 
Gebruik bij voorkeur het label dat in kleur werd ontwikkeld. Alleen als uw stationary (briefpapier, enveloppen …) in het zwart-wit gedrukt wordt, gebruikt u het zwart-witlabel van het VAPH. 

Gevelplaat

Het aanbrengen van een gevelplaat is niet opgenomen in de huidige wetgeving en is daarom niet meer verplicht.

VAPH-logo downloaden

Het logo en de labels zijn beschikbaar in diverse bestandsformaten:

  • De jpg-bestanden kunnen gemakkelijk geopend worden met gewone software (bv. Office-toepassingen). Niet iedereen schakelt immers een grafische firma in voor zijn briefpapier.
  • De eps-bestanden zijn bedoeld voor organisaties die hun drukwerk laten maken door een grafische firma. Eps-bestanden kunnen enkel gebruikt worden met behulp van gespecialiseerde grafische programma's zoals Adobe Illustrator. U kunt een eps-bestand niet bekijken met gewone software.

De verschillende logo-bestanden zijn samengebracht in een zip-bestand zodat u ze gemakkelijk samen kunt downloaden.

Bestanden