HOC

Heroverwegingscommissie (HOC)

In bepaalde gevallen neemt het VAPH, vooraleer de aanvraag tot ondersteuning definitief te weigeren of goed te keuren, een voornemen van beslissing. Wie niet akkoord gaat met dat voornemen kan een verzoekschrift tot heroverweging indienen. De heroverwegingscommissie (adviescommissie) moet advies verlenen over die verzoekschriften.