Documenten en formulieren

Resultaten

31/5/2018

Met deze infonota informeren wij u over selectiecriteria, de praktische uitrol en de financieringsmethodiek in het kader van correctiefase 1. Die gaat in vanaf 1 juli 2018. Verder vindt u ook al een woordje uitleg rond de correctiefase 2 vanaf 2019.

29/5/2018

Met deze infonota informeren wij u over het goedgekeurde besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen, wat betreft de verhoging van de capaciteit van het aantal erkende onderzoeken en de verhoging van de vergoeding per erkend onderzoek.

25/5/2018

Vanaf het voorschot juli 2018 wordt de berekeningsmethodiek gewijzigd voor het luik van de vergunde zorgaanbieder. De berekening wordt niet langer gebaseered op de oude FAM-erkenning, maar wordt gebaseerd op de voucherregistratie in de GIR en de organisatiegebonden punten.

08/5/2018

Het VAPH zal, in samenwerking met Zorginspectie (van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) nagaan of de overeenkomsten met alle gebruikers gesloten zijn.

07/5/2018

Om de VIA5-middelen te verdelen, willen de sociale partners en het kabinet zicht krijgen op de outputgegevens in de MFC. Aangezien het VAPH niet beschikt over die outputgegevens, werd met de sociale partners afgesproken dat die gegevens vanuit de MFCís worden aangeleverd

03/4/2018

Met deze infonota willen we het belang van het tijdig registreren van de vouchers in GIR onder de aandacht brengen.

20/3/2018

Het VAPH zet verder in op de digitale communicatie met de multidisciplinaire teams. Om de privacy en de persoonlijke gegevens in de VAPH-dossiers te waarborgen, zal de Helios-applicatie vanaf 1 juni 2018 het kanaal bij uitstek worden voor het overmaken van documenten aan het VAPH.