Documenten en formulieren

Resultaten

23/11/2020

Als u gebruikmaakt van kortdurend verblijf in een multifunctioneel centrum of kortdurende dag-en/of woonondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder, moet u dit formulier gebruiken om de overeenkomst tussen u en de dienst of organisatie te sluiten.

Met 'kortdurend' wordt een periode van maximaal 3 maanden bedoeld. Het hoeft niet te gaan om een aansluitende periode.

23/11/2020

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH een overzicht van de kosten die u in het kader van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) gemaakt hebt.

12/11/2020
Met deze verklaring bevestigt u als budgethouder de tewerkstelling van een assistent. Assistenten van personen met een handicap kunnen, in geval van een hoogrisicocontact met een persoon die besmet is met het COVID-19-virus, getest worden op dag 5 nadat ze voor het laatst met die persoon in contact kwamen.