Documenten

416 documenten gevonden

Het agentschap gaat op basis van deze aanvraag na of uw situatie voldoet aan de definitie van een noodsituatie. Bij een positieve beslissing bepaalt het agentschap welke budgetcategorie aan u toegewezen wordt voor een periode van 22 weken.

In dit eindrapport leest u het resultaat van een uitgebreid onderzoek omtrent een nieuwe stap in de Vlaamse zorgvernieuwing voor personen met een beperking: het persoonsgebonden budget of kortweg PGB. Het PGB is niet enkel een nieuw zorginstrument voor de persoon met een beperking , het is tevens een nieuw financieringsinstrument voor de zorgvoorzieningen.

In dit eindrapport zijn de resultaten van het experiment PGB en de bijhorendende beleidsaanbevelingen te vinden.

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH een overzicht van de kosten die u in het kader van het persoonsvolgend budget gemaakt hebt.

Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH de gegevens van de overeenkomst die u hebt afgesloten voor de besteding van uw persoonsvolgend budget in cash.

Een verkeersongeval, beroepsziekte, medische fout of ander ongeval kan ernstige gevolgen hebben. Soms leidt het tot een blijvende handicap.
In deze brochure vindt u informatie over de concrete toepassing van de principes van 'wettelijke subrogatie' en het 'cumulverbod'.

Ministerieel besluit van 6 juli 2018 tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap

Adviezen van het raadgevend comité bij het VAPH uitgebracht tijdens zijn zitting d.d. 26-06-2018.

Ministerieel besluit van 3 juli 2018 houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers