Documenten

67 documenten gevonden

Dit rapport is een onderzoek in opdracht van het Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin en kadert binnen het beleid omtrent persoonsvolgende financiering.

De centrale doelstelling van dit onderzoek is een monitoring en eerste evaluatie van de gefaseerde invoering van het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap. De focus ligt op (1) het profiel van de rechthebbenden, (2) de inzet en combinatie met ondersteuning en tegemoetkomingen en (3) de effecten van het basisondersteuningsbudget.

In dit eindrapport leest u het resultaat van een uitgebreid onderzoek omtrent een nieuwe stap in de Vlaamse zorgvernieuwing voor personen met een beperking: het persoonsgebonden budget of kortweg PGB. Het PGB is niet enkel een nieuw zorginstrument voor de persoon met een beperking , het is tevens een nieuw financieringsinstrument voor de zorgvoorzieningen.

In dit eindrapport zijn de resultaten van het experiment PGB en de bijhorendende beleidsaanbevelingen te vinden.

Vergelijkend landenrapport met beschrijving van de verschillende systemen persoonsvolgende financiering. Tevens verschaft het rapport inzicht in het verloop van de trajecten persoonsvolgende financiering in de praktijk en is er aandacht voor mogelijke leerpunten met betrekking tot het Vlaamse systeem.

Studie met betrekking tot het onderzoek naar de werking, effecten en nood aan Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).  In het onderzoek wordt Quality of Life (QoL)  gebruikt als richtinggevend kader.

Persoonsvolgende financiering wil positief bijdragen aan de Quality of life (QOL), van personen met een handicap in Vlaanderen.

Onderzoek naar het inkomen van personen met een handicap die gebruik maken van beschermd wonen

Tevredenheidsonderzoek bij de diensten en voorzieningen die door het VAPH erkend zijn

Onderzoek over de arbeidsmatige dagbesteding in de gehandicaptensector in dagcentra, bezigheidstehuizen of nursingtehuizen en het beschermd wonen