Documenten en formulieren

Resultaten

2015

Activiteitenverslag van het raadgevend comité van het VAPH in 2015 met als bijlage een schematisch overzicht van de uitgebrachte adviezen in 2015

31/12/2015

In dit rapport vindt u een overzicht van de diverse zorgvragen van personen met een handicap, het opnamebeleid, alsook de geboden ondersteuning.

11/12/2015

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 houdende de vergunningsvoorwaarden en de subsidieregeling van bijstandsorganisaties om budgethouders bij te staan in het kader van persoonsvolgende financiering

december 2015

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

01/12/2015

De refertelijst beschrijft de hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor u van het VAPH een tegemoetkoming kunt krijgen. Welke versie van de refertelijst voor uw aanvraag van toepassing is, hangt samen met de datum waarop uw aanvraag bij het VAPH wordt ingediend.

27/11/2015

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van een bedrag voor bewijsbare uitgaven en een bedrag voor niet-bewijsbare uitgaven in het kader van de toepassing van het cumulverbod en de verschilregel

27/11/2015

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget