Documenten en formulieren

Resultaten

september 2015

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap

augustus 2015

Syntheserapport van het van het onderzoek over het zorgzwaarte-instrument (ZZI) waarin alle ondernomen stappen naar de ontwikkeling en het op punt stellen van het ZZI worden overlopen

24/7/2015

Met deze infonota brengen wij u op de hoogte van drie besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot de besparingen, diensten voor thuisbegeleiding en diensten voor Zelfstandig Wonen.

30/6/2015

Advies over de draftversie van het voorontwerp van decreet Vlaamse sociale bescherming en de ontwerptekst van het Besluit van de Vlaamse Regering over het basisondersteuningsbudget.

juni 2015

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap