Hoe ondersteuning door een multifunctioneel centrum zoeken?

Multifunctioneel centrum

Een multifunctioneel centrum (MFC) richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf. Een aantal gespecialiseerde centra bieden ook diagnostiek en intensieve behandeling. Voor ondersteuning van een multifunctioneel centrum is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort van het agentschap Jongerenwelzijn nodig.

Hoe ondersteuning door een multifunctioneel centrum zoeken?

Als een multidisciplinair team (MDT) een aanvraag voor uw kind heeft ingediend bij de intersectorale toegangspoort, dan maakt het team indicatiestelling een indicatiestellingsverslag op. Dat indicatiestellingsverslag zegt welke vorm van hulp voor uw kind het meest aangewezen is, maar niet waar uw kind daarvoor terecht kan. Dat is de opdracht van het team jeugdhulpregie. Dat team gaat op zoek naar welke zorgaanbieder de hulpverlening of ondersteuning kan bieden.

Meer informatie vindt u op de website van het agentschap Jongerenwelzijn