Ik word ondersteund door een multifunctioneel centrum en ik heb nog geen vraag gesteld naar volwassenenondersteuning of naar een persoonsvolgend budget

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.

Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor meerderjarige personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. De hoogte van het budget hangt af van uw noden en vragen.

Ik word ondersteund door een multifunctioneel centrum en ik heb nog geen vraag gesteld naar volwassenenondersteuning of naar een persoonsvolgend budget

Jongvolwassenen die beroep willen doen op niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarigen, kunnen vanaf 17 jaar een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen bij het VAPH. Ook jongvolwassenen die momenteel ondersteund worden door een multifunctioneel centrum, moeten de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen als ze verder ondersteund willen worden eens ze de jeugdhulpverlening verlaten. Dat is nodig omdat de ondersteuning als volwassene mogelijks anders is. Dat geldt ook voor de kinderen en jongeren die gebruik maken van niet rechtstreeks toegankelijke thuisbegeleiding.

Jongvolwassenen die ondersteund worden door een multifunctioneel centrum en de overstap willen maken naar het persoonsvolgend budget, moeten de aanvraagprocedure voor het bekomen van een persoonsvolgend budget doorlopen:

  • Ze doorlopen een proces van vraagverheldering wat resulteert in de opmaak van een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget.
  • Een erkend multidisciplinair team objectiveert de handicap en de ondersteuningsnood, maakt een multidisciplinair verslag op en stelt een budgetcategorie voor.
  • Het VAPH wijst op basis van die gegevens een budgetcategorie persoonsvolgend budget toe. 

Hoogte van het persoonsvolgend budget dat op basis van zorgcontinuïteit automatisch ter beschikking gesteld wordt

Het VAPH berekent het bedrag dat gefinancierd werd om de ondersteuning binnen het multifunctioneel centrum of de thuisbegeleidingsdienst te realiseren op basis van de registratiegegevens waarover ze beschikt. Die gegevens worden aangeleverd door het multifunctioneel centrum of de thuisbegeleidingsdienst.

De budgetcategorie die wordt bekomen na het doorlopen van de aanvraagprocedure persoonsvolgend budget, wordt vergeleken met het bedrag dat voorheen gefinancierd werd om de ondersteuning als minderjarige te realiseren:

  • Als de budgetcategorie persoonsvolgend budget overeenstemt met of lager is dan het bedrag dat het VAPH voorheen ter beschikking stelde om de ondersteuning binnen het multifunctioneel centrum of de intensieve thuisbegeleiding te financieren, dan wordt de budgetcategorie persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld.
  • Als de budgetcategorie persoonsvolgend budget hoger is dan het bedrag dat het VAPH voorheen ter beschikking stelde om de ondersteuning binnen het multifunctioneel centrum of de intensieve thuisbegeleiding te financieren, dan wordt een budgetcategorie ter beschikking gesteld ter waarde van het bedrag aan jeugdhulp dat voorheen werd gefinancierd door het VAPH. De meervraag (de hogere budgetcategorie) zal geprioriteerd worden door de regionale prioriteitencommissie.