Ik ben minderjarig en ik heb een persoonlijke-assistentiebudget

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.

Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor meerderjarige personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. De hoogte van het budget hangt af van uw noden en vragen.

Ik ben minderjarig en ik heb een persoonlijke-assistentiebudget

Als u minderjarig bent en een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) hebt en u wilt uw ondersteuning verderzetten als u meerderjarig bent, dan moet u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget (PVB) doorlopen. Om ervoor te zorgen dat uw ondersteuning naadloos kan verdergezet worden, moet u die procedure doorlopen vóór u 22 jaar wordt:

  • U doorloopt een proces van vraagverheldering wat resulteert tot de opmaak van een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget
  • Een erkend multidisciplinair team objectiveert de handicap en de ondersteuningsnood, maakt een multidisciplinair verslag op en stelt een budgetcategorie voor.
  • Het VAPH wijst op basis van die gegevens een budgetcategorie persoonsvolgend budget toe.

Aangezien het VAPH voor minderjarige budgethouders van een persoonlijke-assistentiebudget zorgcontinuïteit garandeert, zal uw vraag enkel voor prioritering voorgelegd worden aan de regionale prioriteitencommissie als de voorgestelde budgetcategorie hoger is dan uw huidige budget.

Als u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen hebt, zal uw persoonlijke-assistentiebudget (PAB) omgezet worden in een persoonsvolgend budget (PVB), zodat u uw ondersteuning kunt verderzetten.

Hoe wordt de hoogte van uw persoonsvolgend budget berekend?

Het persoonsvolgend budget (PVB) dat ter beschikking wordt gesteld om het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) waarover u als minderjarige beschikte, verder te zetten, zal nooit meer bedragen dan uw persoonlijke-assistentiebudget (PAB).

  • Als na het doorlopen van de aanvraagprocedure PVB blijkt dat u een hoger PVB nodig hebt, dan zal de meervraag (het verschil tussen de hoogte van uw PAB en de hoogte van het benodigde PVB) voor prioritering voorgelegd worden aan de regionale prioriteitencommissie.
  • Als na het doorlopen van de aanvraagprocedure voor een PVB een lagere budgetcategorie PVB wordt geïndiceerd (lager dan uw PAB) dan wordt de (lagere) budgetcategorie PVB ter beschikking gesteld.

Om het bedrag dat als persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld kan worden in functie van verderzetting van uw persoonlijke-assistentiebudget te bepalen, vertrekt het VAPH van de hoogte van uw persoonlijke-assistentiebudget.

Vervolgens worden volgende elementen in rekening gebracht:

  • 50 euro lidgeld bijstandsorganisatie
  • VIA4-middelen (indien van toepassing)
  • het percentage beheerskosten (11,94 %) of organisatiegebonden kosten (25,35 %) dat bij besteding wordt toegevoegd

Een persoonsvolgend budget kan naar keuze in cash en in voucher worden ingezet.

  • Wanneer u kiest voor cash bij een niet-vergunde zorgaanbieder, komt er 11,94 % bovenop het bedrag van het persoonsvolgend budget dat vermeld is in de brief die u kreeg.
  • Wanneer u kiest voor cash of voucher bij een vergunde zorgaanbieder, ontvangt de vergunde zorgaanbieder 25,35 % bovenop het zorggebonden budget dat u bij de zorgaanbieder besteedt.

Het bedrag van uw persoonsvolgend budget lijkt daarom lager dan uw persoonlijke-assistentiebudget, er worden naargelang de besteding immers nog extra middelen (beheerskosten of organisatiegebonden kosten) aan toegevoegd. De beheerskosten worden toegevoegd aan het budget maar de organisatiegebonden kosten niet, die worden rechtstreeks door het VAPH aan de vergunde zorgaanbieder uitbetaald..

Wat als u beschikt over een persoonlijke-assistentiebudget op basis van de spoedprocedure?

Als u uw persoonlijke-assistentiebudget op basis van de spoedprocedure ter beschikking gesteld kreeg, hebt u ook recht op zorgcontinuïteit om uw ondersteuning als volwassene te kunnen verderzetten. 

Ook voor u geldt dat uw persoonlijke-assistentiebudget afloopt op uw 22e verjaardag. Als u een persoonlijke-assistentiebudget had op basis van de spoedprocedure, dan moet u dus voor uw 22 jaar een aanvraag van een persoonsvolgend budget doen.

U kunt ook een aanvraag voor een persoonsvolgend budget via de spoedprocedure indienen. Als u voldoet aan de criteria van de spoedprocedure, dan krijgt u op basis van de automatische toekenningsgroep een budgetcategorie 10 ter beschikking gesteld.

Wat als u uw persoonlijke-assistentiebudget combineert met een multifunctioneel centrum?

Als u uw persoonlijke-assistentiebudget combineert met ondersteuning van een multifunctioneel centrum en de overstap wil maken naar een persoonsvolgend budget, dan moet u een persoonsvolgend budget aanvragen.

De budgethoogte van het persoonsvolgend budget zal bepaald worden op basis van de kostprijs van het deel ondersteuning dat door het multifunctioneel centrum werd aangeboden en het restsaldo PAB-middelen. Dat is immers het totaal aan niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp dat gefinancierd wordt door het VAPH en dat maximaal kan meegenomen binnen het persoonsvolgend budget als meerderjarige.

Nadat u de aanvraagprocedure doorlopen hebt, wordt uw persoonsvolgend budget als meerderjarige ter beschikking gesteld.

Aangezien het VAPH voor minderjarige budgethouders van een persoonlijke-assistentiebudget zorgcontinuïteit garandeert, zal uw vraag enkel voor prioritering voorgelegd worden aan de regionale prioriteitencommissie als de voorgestelde budgetcategorie hoger is dan uw huidige budget. Enkel de eventuele meervraag wordt dus voor prioritering voorgelegd aan de regionale prioriteitencommissie.

Als u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen hebt, zal uw persoonlijke-assistentiebudget (PAB) omgezet worden in een persoonsvolgend budget (PVB), zodat u uw ondersteuning kunt verderzetten.