Diensten ondersteuningsplan [DOP]
Voor VAPH-professionelen

Kwaliteitszorg

Een dienst of zorgaanbieder beschikt over een kwaliteitshandboek (zie Bijlage 3 bij het kwaliteitsbesluit) waarin onder andere de volgende elementen zijn opgenomen:

  • een beschrijving van het aanbod van de dienst of zorgaanbieder
  • het kwaliteitsbeleid van de dienst of zorgaanbieder
  • het kwaliteitssysteem met de organisatiestructuur en de processen, zoals intake, opstellen handelingsplan, bijsturen handelingsplan enz.
  • de zelfevaluatie van de gebruikersgerichte processen, de organisatiegerichte processen en de ingezette middelen. De kwaliteitsindicatoren voor de zelfevaluatie worden bepaald door de bevoegde minister. De evaluatie van het beleidsplan maakt deel uit van de zelfevaluatie.