Diensten ondersteuningsplan [DOP]
Voor VAPH-professionelen

Rechten van de gebruiker

De gebruiker heeft recht op:

  • inspraak
  • een eigen dossier
  • een correcte klachtenbehandeling

Individuele inspraak

De gebruiker heeft recht op volledige, nauwkeurige en tijdige informatie over alle aangelegenheden in verband met zijn zorg en ondersteuning die hem rechtstreeks en persoonlijk aanbelangen. 

Voorafgaand overleg met de gebruiker of zijn vertegenwoordiger is verplicht over:

  • wijzigingen aan de overeenkomst
  • maatregelen die vanwege de evolutie van de fysieke of geestelijke toestand van de gebruiker moeten genomen worden

Zowel het DOP als de gebruiker of zijn vertegenwoordiger kan initiatief nemen voor dat overleg. 

Klachtenbehandeling

De gebruiker of zijn vertegenwoordiger kan altijd een schriftelijke klacht indienen bij de zorgaanbieder. Meer info vindt u op de webpagina ‘klachtenprocedure’.