Forensische VAPH-units
Voor VAPH-professionelen

Wat is een forensische VAPH-unit?

Een forensische VAPH-unit kan binnen zijn erkende capaciteit volgende handicapspecifieke ondersteuning bieden:

  • dagondersteuning en woonondersteuning binnen een aangepaste forensische en residentiële setting
  • psychosociale begeleiding (in het kader van overdracht naar een andere zorgaanbieder)
  • expertisedeling en -overdracht naar een andere zorgaanbieder

De nadruk ligt daarbij op bescherming van de maatschappij binnen een behandelingssetting.

Er is een capaciteit van 50 erkende en gesubsidieerde plaatsen binnen drie erkende forensische VAPH-units.

Documenten