Forensische VAPH-units

Erkenningsvoorwaarden

Om erkend te worden en te blijven als een forensische VAPH-unit moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

 • opgericht zijn als privaatrechtelijke vereniging
  De forensische VAPH-unit is opgericht door een privaatrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid waarvoor het bij wet verboden is haar leden een vermogensvoordeel te bezorgen, door een vennootschap met rechtspersoonlijkheid en met een sociaal oogmerk, of door een ondergeschikt bestuur zoals een provincie, een gemeente, een intercommunale van gemeenten of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
 • passen binnen de programmatie
  De programmatie bedraagt vandaag 50 plaatsen die alle ingevuld zijn.
 • referentiekader voor forensisch werken
  De forensische VAPH-unit toont aan dat ze beschikt over een uitgewerkt referentiekader voor forensisch werken.
 • samenwerking met justitie
  De forensische VAPH-unit toont de samenwerking met betrokken actoren vanuit justitie aan.
 • aangepaste infrastructuur
  De forensische VAPH-unit beschikt over een infrastructuur die aangepast is aan forensisch werken.
 • verslag
  De forensische VAPH-unit moet jaarlijks voor 30 maart van het volgende jaar een jaarverslag indienen. Het VAPH bepaalt het sjabloon dat moet worden gebruikt. Dat sjabloon zal in de loop van 2019 in overleg met de betrokken diensten worden uitgewerkt.

Ook de algemene voorwaarden van het besluit van 4 februari 2011opent dialoogvenster zijn van toepassing op de forensische VAPH-units. Zorginspectie kan de erkenningsvoorwaarden inspecteren.

Als organisaties die erkend of vergund zijn door het VAPH overgaan tot een fusie of overdracht van beheer, moeten ze dat tijdig melden aan het VAPH. Zo kan het VAPH de vergunningen en/of erkenningen van de betrokken organisaties aanpassen.