Organisaties voor vrijetijdszorg [VTZ]
Voor VAPH-professionelen

Wat is een organisatie voor vrijetijdszorg?

Een organisatie voor vrijetijdszorg biedt aangepaste vrijetijdsactiviteiten aan voor personen met een handicap. Via die activiteiten bieden de vrijetijdszorgorganisaties aan personen met een handicap kansen om zich te ontspannen, om mensen te ontmoeten, om ervaringen op te doen, om vaardigheden aan te leren ... De vrijetijdszorgorganisaties werken op die manier niet alleen ondersteunend voor de persoon zelf, maar ook voor het netwerk dat instaat voor de ondersteuning van personen op andere levensdomeinen (wonen, dagbesteding …).

Aangepaste activiteiten

De meeste van de betrokken organisaties staan zelf in voor de aangepaste activiteiten. Voor kinderen en jongeren gaat het onder meer om speelpleinwerking, jeugdateliers en vakantiekampen. Voor volwassenen bieden de organisaties voor vrijetijdszorg onder meer clubwerking, reizen, cultuuruitstappen, ontmoetingscafés, vorming en sport aan.

Vrijetijdstrajectbemiddeling

Een aantal organisaties legt eerder de nadruk op vrijetijdstrajectbemiddeling: zij stimuleren en begeleiden de personen met een handicap in hun zoektocht naar een geschikte vrijetijdsorganisatie.