Organisaties voor vrijetijdszorg [VTZ]
Voor VAPH-professionelen

Voor wie?

Organisaties voor vrijetijdszorg staan open voor personen met uiteenlopende handicaps (verstandelijke handicap, motorische handicap, meervoudige handicap, sensoriële handicap, autisme …). Ook personen met een complexe problematiek (personen met gedrags- en emotionele stoornissen) kunnen terecht bij de vrijetijdszorgorganisaties. Een erkenning als persoon met een handicap door het VAPH is niet vereist.