Organisaties voor vrijetijdszorg [VTZ]

Momenteel kunnen er geen erkenningen aangevraagd worden. Als er middelen beschikbaar zijn en nieuwe erkenningen mogelijk zijn, wordt de aanvraagprocedure hier toegelicht.