Vergunde zorgaanbieders [VZA]
Voor VAPH-professionelen

Coaching voor vergunde zorgaanbieders

Het VAPH heeft vergunde zorgaanbieders die een ingrijpende impact ervaren als gevolg van correctiefase 2 coachingstrajecten aangeboden in samenwerking met SOM en het Vlaams Welzijnsverbond.

In januari 2020 startte de tweede correctiefase van de persoonsvolgende financiering voor meerderjarige personen met een handicap (PVF). Correctiefase 2 zorgt voor een herverdeling van de beschikbare middelen voor zorg en ondersteuning. Voor bepaalde vergunde zorgaanbieders, en hun gebruikers, impliceerde het doorvoeren van correctiefase 2 een aanzienlijke daling van middelen. 

Sommige vergunde zorgaanbieders konden de daling van middelen op eigen kracht opvangen, bijvoorbeeld omdat ze ingebed zitten in een ruimere, grootschaligere organisatiestructuur of hun werking al geheroriënteerd of verruimd hadden voor de invoering van de persoonsvolgende financiering. Andere vergunde zorgaanbieders moeten een doorgedreven reorganisatie doorvoeren om de werking en dienstverlening verder te kunnen zetten. 

Er werden middelen ter beschikking gesteld aan het Vlaams Welzijnsverbond en aan SOM voor een 20- à 30-tal coachingstrajecten.

De coachingstrajecten werden begin 2022 afgerond en geëvalueerd.