Vergunde zorgaanbieders [VZA]
Voor VAPH-professionelen

Individuele dienstverleningsovereenkomst

Wat is een individuele dienstverleningsovereenkomst?

De individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) is een overeenkomst tussen de VAPH-zorgaanbieder en de budgethouder opgemaakt in onderlinge onderhandeling. Daarin wordt afgesproken welke ondersteuning de zorgaanbieder zal bieden. Ook de duur, frequentie en vergoeding van de ondersteuning worden bepaald. 

Belangrijk is dat de IDO wordt gesloten vóór de zorg en ondersteuning van start gaan en dat beide partijen akkoord zijn met de inhoud. Op die manier is vooraf duidelijk welke ondersteuning men kan verwachten en hoeveel de geboden ondersteuning kan kosten. Goede en duidelijke afspraken bij de start van de ondersteuning zijn belangrijk om conflicten tijdens de ondersteuningsperiode te vermijden. 

Als er dringend nood is aan ondersteuning, wordt de overeenkomst gesloten binnen de vijf dagen na de start van de ondersteuning.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap bepaalt welke elementen verplicht opgenomen moeten worden in de schriftelijke overeenkomst.

De overeenkomst bestaat uit: 

Al deze documenten moeten door de budgethouder en de vergunde zorgaanbieder ondertekend worden.

Wie ondertekent de IDO?

De IDO wordt ondertekend door de budgethouder of de zorgvolmachthouder/lasthebber in naam van de budgethouder.

De budgethouder is de persoon met een handicap die het budget ter beschikking krijgt, tenzij er een bewindvoerder is. 

Is er een bewindvoerder? Dan zijn ofwel de bewindvoerder(s), of de bewindvoerder(s) én de persoon met een handicap budgethouder. In dat geval ondertekenen de verschillende budgethouders de IDO. 

Of de persoon met een handicap ook zelf budgethouder is, naast de bewindvoerder(s), hangt af van wat in het vonnis van de bewindvoering staat: 

  • de soort bewindvoering, namelijk over de persoon en/of over de goederen;
  • de mate van bewindvoering:
    • Treedt de bewindvoerder op in de plaats van de persoon met een handicap? Dan spreken we van vertegenwoordiging. 
    • Of beslist de persoon met een handicap na akkoord van de bewindvoerder? Dan spreken we van bijstand.

Bijvoorbeeld: 

  • Er is enkel een bewindvoerder over de goederen, type vertegenwoordiging: zowel de persoon met een handicap als de bewindvoerder zijn budgethouder.
  • Er is een bewindvoerder over de persoon, type vertegenwoordiging en over de goederen, type bijstand: zowel de persoon met een handicap als de bewindvoerder zijn budgethouder.

Model individuele dienstverleningsovereenkomst 

Vanuit het VAPH is een model van een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) beschikbaar samen met een bundel extra informatie waar u meer uitleg en begrippen terugvindt. Meer informatie over de model-IDO kunt u hier terugvinden.