Vergunde zorgaanbieders [VZA]
Voor VAPH-professionelen

Individuele dienstverleningsovereenkomst

Wat is een individuele dienstverleningsovereenkomst?

De individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) is een overeenkomst tussen de VAPH-zorgaanbieder en de budgethouder opgemaakt in onderlinge onderhandeling. Daarin wordt afgesproken welke ondersteuning de zorgaanbieder zal bieden. Ook de duur, frequentie en vergoeding van de ondersteuning worden bepaald. 

Belangrijk is dat de IDO wordt gesloten vóór de zorg en ondersteuning van start gaan en dat beide partijen akkoord zijn met de inhoud. Op die manier is vooraf duidelijk welke ondersteuning men kan verwachten en hoeveel de geboden ondersteuning kan kosten. Goede en duidelijke afspraken bij de start van de ondersteuning zijn belangrijk om conflicten tijdens de ondersteuningsperiode te vermijden. 

Als er dringend nood is aan ondersteuning, wordt de overeenkomst gesloten binnen de vijf dagen na de start van de ondersteuning.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap bepaalt welke elementen verplicht opgenomen moeten worden in de schriftelijke overeenkomst.

De overeenkomst bestaat uit: 

Al deze documenten moeten door de budgethouder en de vergunde zorgaanbieder ondertekend worden.

Wie ondertekent de IDO?

De IDO wordt ondertekend door de budgethouder en een vertegenwoordiger van de zorgaanbieder.

De budgethouder is de persoon met een handicap die het budget ter beschikking krijgt, tenzij in volgende situaties:

 • Is er een bewindvoerder? 
  • Bewindvoering over persoon en over goederen: bewindvoerder(s) zijn budgethouder. Bij meerdere bewindvoerders is het voldoende dat een van hen tekent. Is er een professionele bewindvoerder, moet minstens deze professionele bewindvoerder tekenen. 
   Bij meerdere bewindvoerders geldt het principe dat er getekend wordt met akkoord van de andere. Is er een conflict tussen de bewindvoerders, tekenen ze allen de IDO. 
  • Enkel bewindvoering over persoon of over goederen: de persoon met een handicap en bewindvoerder zijn beide budgethouders. Zij tekenen samen de IDO. 
    
 • Is er een lastgeving/zorgvolmacht in werking?
  • De persoon met een handicap is wilsbekwaam: de persoon met een handicap is budgethouder. Zowel hij als de lasthebber/zorgvolmachthouder kunnen apart de IDO tekenen.
  • De persoon met een handicap is wilsonbekwaam: De zorgvolmachthouder is budgethouder en tekent de IDO. 

Een stroomdiagram kan hier teruggevonden worden.

Model individuele dienstverleningsovereenkomst 

Vanuit het VAPH is een model van een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) beschikbaar samen met een bundel extra informatie waar u meer uitleg en begrippen terugvindt. Meer informatie over de model-IDO kunt u hier terugvinden.

Documenten