Verhuis

Onderstaande informatie is enkel geldig in het geval van aanvragen hulpmiddelen en aanpassingen.

Naar aanleiding van een verhuis kan een aanvraag 'voorwaardelijk' behandeld worden. Daarmee wordt bedoeld dat de aanvraag kan behandeld worden vooraleer de persoon met een handicap daadwerkelijk in Vlaanderen woont. Dat is enkel mogelijk als de voorwaarde van voorafgaandelijk verblijf wel vervuld is.

Voorbeeld

Een persoon met een handicap woont in Walloniƫ en wil naar Vlaanderen verhuizen. Hij moet daarvoor zijn woning in Vlaanderen aanpassen en wil daarvoor een tegemoetkoming vragen bij het VAPH. Op het moment van de aanvraag verblijft hij nog niet in Vlaanderen. Er kan een voorwaardelijke beslissing genomen worden om een tussenkomst te verlenen, maar de tussenkomst mag in geen geval betaald worden vooraleer betrokkene voldoet aan de verblijfsvoorwaarden.