Relaties buiten Vlaanderen

Onder bepaalde voorwaarden kunnen personen met een handicap die niet gedomicilieerd zijn in Vlaanderen of personen met een handicap die een beroep wensen te doen op een vorm van ondersteuning buiten Vlaanderen, toch een tussenkomst in de kosten verkrijgen via het VAPH. Die vormen van ondersteuning verlopen volgens een afzonderlijke aanvraagprocedure.

Waalse Gewest/Franse gemeenschap (Wallonië) 

Op basis van een samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Wallonië kunnen, onder bepaalde voorwaarden, personen met een handicap die gedomicilieerd zijn in Wallonië maar een beroep willen doen op niet-rechtstreeks toegankelijke hulp in Vlaanderen, daarvoor toch een aanvraag indienen bij het VAPH. 

Personen die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen maar een beroep willen doen op niet-rechtstreeks toegankelijke hulp in Wallonië kunnen, eveneens onder bepaalde voorwaarden en op basis van het samenwerkingsakkoord, daartoe dan een aanvraag indienen bij het Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)(opent nieuw venster). Voor meer informatie daarover moet u zich steeds wenden tot AVIQ.

Belangrijk

De invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF) in Vlaanderen bracht heel wat wijzigingen mee, ook op vlak van de gemaakte afspraken in het samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Walloniƫ. Gelet daarop is het samenwerkingsakkoord en de concrete uitvoering daarvan in Vlaanderen dan ook nog volop in onderzoek. Van zodra dat onderzoek is afgerond zal daarover informatie verschijnen op onze website.

Het samenwerkingsakkoord is wel nog van toepassing voor ondersteuning voor minderjarigen. Voor dergelijke aanvraag moet u zich wenden tot de intersectorale toegangspoort (ITP).

Tussenkomsten in het kader van aankoop/aanpassing hulpmiddelen (zowel voor minder- als meerderjarigen) vallen steeds buiten de toepassing van het samenwerkingsakkoord. Daarvoor kan dus nooit een aanvraag ingediend worden bij de andere deelstaat.

Ook rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) valt steeds buiten de toepassing van het samenwerkingsakkoord. Aangezien voor rechtstreeks toegankelijke hulp geen aanvraag kan ingediend worden, kan daarvoor ook nooit een aanvraag op basis van het samenwerkingsakkoord ingediend worden bij de andere deelstaat. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor rechtstreeks toegankelijke hulp, vind je op deze site.

Duitstalige gemeenschap

Er werd geen samenwerkingsakkoord afgesloten met de Duitstalige gemeenschap. Personen met een handicap die gedomicilieerd zijn in de Duitstalige gemeenschap, kunnen zich voor ondersteuning dan ook enkel wenden tot de Dienststelle für Personen mit Behinderung(opent nieuw venster).

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een tweetalig gebied dat 19 gemeenten omvat (Anderlecht, Brussel Stad, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Oudergem, Schaarbeek, St.-Agatha-Berchem, St.-Gillis, St.-Jans-Molenbeek, St.-Joost-ten-Node, St.-Lambrechts-Woluwe, St.-Pieters-Woluwe, Ukkel, Vorst en Watermaal-Bosvoorde). Personen die gedomicilieerd zijn in dat gebied hebben de keuze. Zij kunnen zich voor ondersteuning richten tot het VAPH of tot het COCOF-service PHARE(opent nieuw venster). Combinatie is echter niet mogelijk. Men kan slechts op 1 subsidiërende instantie een beroep doen.  Bij aanvang van de aanvraag moet er dan ook een duidelijke keuze gemaakt worden. 

Het buitenland (buiten België) 

Personen die gedomicilieerd zijn in het buitenland, kunnen geen aanvraag tot ondersteuning indienen bij het VAPH. Zij voldoen immers niet aan de algemene verblijfsvoorwaarden. 

Personen die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen en houder zijn van een persoonsvolgend budget (PVB) hebben wel de mogelijkheid om hun budget in te zetten in cash in het buitenland (via een overeenkomst met een buitenlandse individuele begeleider of een buitenlandse organisatie die zorg verleent in een een-op-eenrelatie). Sinds kort  is het ook mogelijk om het persoonsvolgend budget te besteden aan collectieve ondersteuning in een buitenlandse voorziening (woon-en dagondersteuning geboden door een voorziening in het buitenland).