Organisaties die wooninfrastructuur ter beschikking stellen aan personen met een handicap
Voor VAPH-professionelen

Wat is een organisatie die wooninfrastructuur ter beschikking stelt aan personen met een handicap?

Een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) of een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming door de Federale Overheidsdienst economie, K.M.O., middenstand en energie kan erkend worden voor wooninfrastructuur als ze hun woning ter beschikking stellen aan personen met een handicap met een duidelijk vast te stellen behoefte aan zorg en ondersteuning.

Met die erkenning kunnen organisaties aanspraak maken op een verminderde btw van 6 procent en een verminderde onroerende voorheffing. Om een vermindering van onroerende voorheffing te bekomen, zal het VAPH jaarlijks aan de VLABEL een lijst overmaken van de door het VAPH in kader van deze regelgeving erkende vennootschappen met sociaal oogmerk en VZW’s. Met de voordelen van verminderde btw en onroerende voorheffing wil de overheid aangepaste huisvesting stimuleren. Het VAPH is in dat kader niet bevoegd voor de kwaliteit van de infrastructuur en de organisatiestructuur. De erkenning van een organisatie die wooninfrastructuur ter beschikking stelt aan personen met een handicap, gaat niet over een erkenning voor de ondersteuning van personen met een handicap.

De organisatie moet voldoen aan een aantal voorwaarden en kan enkel een woning ter beschikking stellen aan personen met een handicap die voldoen aan de bepalingen in het besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 2014.