Organisaties die wooninfrastructuur ter beschikking stellen aan personen met een handicap
Voor VAPH-professionelen

Erkenningsvoorwaarden

Om een erkenning aan te vragen, moet de organisatie voldoen aan volgende voorwaarden:

  • De organisatie is een vereniging zonder winstoogmerk of is als coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming door de Federale Overheidsdienst economie, K.M.O., middenstand en energie.
  • De organisatie heeft alleen een zakelijk recht op onroerende goederen die ter beschikking gesteld worden overeenkomstig de voorwaarden in het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014.
  • De wooninfrastructuur bestaat uit verschillende wooneenheden die niet alleen aan personen met een familieband tot de tweede graad ter beschikking gesteld worden;
  • De wooneenheden worden enkel ter beschikking gesteld aan personen met een handicap die voldoen aan een van de voorwaarden zoals vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014.
  • De organisatie wijst alleen wooneenheden toe waarbij de huurprijs in verhouding is met de financiële draagkracht van de huurder. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, kan de voorwaarde met betrekking tot de huurprijs en de verhouding tot de financiële draagkracht verder concretiseren.

Een erkenning heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. 

Een verlenging kan worden aangevraagd op dezelfde wijze als een eerste aanvraag.

Belangrijke info

Een organisatie met een erkenning als wooninfrastructuur moet altijd bij het lokale btw-kantoor navraag doen of er voor een concreet project gewerkt kan worden aan een verminderd btw-tarief.

Documenten