Organisaties die wooninfrastructuur ter beschikking stellen aan personen met een handicap
Voor VAPH-professionelen

Voor wie?

De wooneenheden mogen enkel ter beschikking gesteld worden aan personen met een handicap die voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

  1. minstens beschikken over een toewijzing tot ondersteuningsveld Z66, zoals vermeld in de bijlage bij het ministerieel besluit van 1 maart 2012 houdende vaststelling van de ondersteuningsvelden dat is bepaald conform artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het VAPH;
  2. een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) krijgen; 
  3. behoren tot een van de zorggroepen, vermeld in artikel 21, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 tot regeling van het infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, en beschikken over een beslissing tot toewijzing van een persoonsvolgend budget van het VAPH
  4. bij rolstoelafhankelijkheid voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3 van het ministerieel besluit van 26 november 2018 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 tot regeling van het infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden(opent nieuw venster) en beschikken over een beslissing tot toewijzing van een persoonsvolgend budget van het VAPH.   

Het gaat om personen met een duidelijk vast te stellen behoefte aan zorg en ondersteuning.