Organisaties die wooninfrastructuur ter beschikking stellen aan personen met een handicap
Voor VAPH-professionelen

Erkenning aanvragen

U kunt de erkenning aanvragen via het aanvraagformulier en het versturen naar erkenningen@vaph.be.

Bij het aanvraagformulier moeten volgende stukken gevoegd worden:

  • de statuten waaruit blijkt dat de aanvrager een co√∂peratieve vennootschap is erkend als sociale onderneming door de Federale Overheidsdienst economie, K.M.O., middenstand en energie of een vereniging zonder winstoogmerk en waaruit blijkt dat het doel erin bestaat wooninfrastructuur ter beschikking te stellen aan personen met een handicap
  • een uittreksel uit het kadaster waaruit blijkt dat de wooninfrastructuur als woning geregistreerd staat

Indien nodig, zal het VAPH bijkomende inlichten vragen over uw ingediende aanvraag.

Documenten