Documenten en formulieren

Resultaten

26/11/2013

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 26 november 2013 over het voorontwerp van decreet houdende de persoonsvolgende financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap

12/11/2013

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 12 november 2013 over het ontwerp van de omzendbrief inzake het uitbreidingsbeleid 2014 ('Perspectief 2020: Realisaties en inzet uitbreidingsmiddelen 2014')

02/7/2013

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 2 juli 2013 over het Evaluatierapport van de Simulatie Diagnose en Indicatiestelling (D&I)

25/6/2013

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 25 juni 2013

28/5/2013

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 28 mei 2013 inzake de conceptnota 'Persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap'

28/5/2013

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 28 mei 2013 over incentives voor het algemeen welzijnswerk in fucntie van de versterking van het begeleidingsaanbod ten aanzien van personen met een handicap

26/3/2013

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 26 maart 2013

26/3/2013

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 26 maart 2013 over de inzet van 500.000 euro (Uitbreidingsbeleid 2013) voor inclusieve kinderopvang

29/1/2013

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 29 januari 2013 over de ontwerptekst van voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen patiënt of cliënt, zorgverleners, hulpverleners, verzorgingsinstellingen en welzijnsvoorzieningen ('Gewin-decreet').

18/12/2012

Adviezen van het raadgevend comité over de basisnota persoonsvolgende financiering