Documenten en formulieren

Resultaten

25/6/2013

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 25 juni 2013

28/5/2013

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 28 mei 2013 inzake de conceptnota 'Persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap'

28/5/2013

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 28 mei 2013 over incentives voor het algemeen welzijnswerk in fucntie van de versterking van het begeleidingsaanbod ten aanzien van personen met een handicap

26/3/2013

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 26 maart 2013

26/3/2013

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 26 maart 2013 over de inzet van 500.000 euro (Uitbreidingsbeleid 2013) voor inclusieve kinderopvang

29/1/2013

Advies van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 29 januari 2013 over de ontwerptekst van voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen patiënt of cliënt, zorgverleners, hulpverleners, verzorgingsinstellingen en welzijnsvoorzieningen ('Gewin-decreet').

18/12/2012

Adviezen van het raadgevend comité over de basisnota persoonsvolgende financiering

27/11/2012

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting van 27 november 2012

23/10/2012

Adviezen van het raadgevend comité over het ontwerp van omzendbrief inzake het uitbreidingsbeleid 2013 (lnzet bijkomende middelen 2013)

25/9/2012

Adviezen van het raadgevend comité uitgebracht tijdens zijn zitting op 25 september 2012