Documenten en formulieren

Resultaten

22/10/2020

Sinds augustus werd een nieuwe preventieve teststrategie uitgerold gericht op medewerkers van residentiële voorzieningen voor meerderjarigen en residentiële voorzieningen voor minderjarigen met een medisch zeer kwetsbare doelgroep. Als die voorzieningen gelegen zijn in een stad of gemeente waar een door de Taskforce vooraf vastgestelde incidentie van COVID-19 overschreden wordt, kunnen zij testen aanvragen voor het personeel. DEZE PREVENTIEVE TESTSTRATEGIE IS MOMENTEEL OMWILLE VAN DE DRUK OP DE TESTCAPACITEIT OPGESCHORT TEN MINSTE TOT EN MET 15 NOVEMBER 2020.

22/10/2020

Testen is van belang voor de klinische aanpak van de besmette personen. Maar nog belangrijker is het gevolg dat aan de testen wordt gegeven, niet alleen ten aanzien van de positief geteste personen, maar ook ten aanzien van alle personen die met die personen in nauw contact zijn geweest. In deze infonota wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden tot testing, contactonderzoek en de te nemen maatregelen bij risicocontacten binnen de VAPH-sector.

22/10/2020

Omwille van het stijgende aantal besmettingen met COVID-19 heeft het Federaal Overlegcomité een aantal maatregelen genomen. We geven in deze infonota weer wat de impact is op korte termijn.

21/10/2020

De vroegere registratiewijze van typemodule verblijf voor minderjarigen met een handicap (kortdurend) heeft mogelijks onbedoelde gevolgen voor cliënten. Via deze infonota verstrekt het VAPH richtlijnen voor de multifunctionele centra omtrent vroegere en toekomstige registraties voor deze vorm van kortdurend verblijf.

19/10/2020

In navolging van Infonota INF/20/139 - Infosessies: Geïnformeerde gebruikers en vraaggestuurde zorg en assistentie in 2020 van 25 juni 2020 wensen we u nogmaals te herinneren aan de mogelijkheid om een infosessie voor gebruikers te organiseren omtrent de procedures en mogelijkheden van het persoonsvolgend budget. Het VAPH komt in dat geval graag een toelichting geven.

14/10/2020

Testen is van belang voor de klinische aanpak van de besmette personen. Maar nog belangrijker is het gevolg dat aan de testen wordt gegeven, niet alleen ten aanzien van de positief geteste personen, maar ook ten aanzien van alle personen die met die personen in nauw contact zijn geweest. In deze infonota wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden tot testing, contactonderzoek en de te nemen maatregelen bij risicocontacten binnen de VAPH-sector. 

14/10/2020

Naar aanleiding van de COVID-19-maatregelen werden er verschillende compenserende maatregelen voor VAPH-zorgaanbieders genomen. In deze infonota geven we onder andere extra duiding bij deze maatregelen en informeren we u op welke wijze bepaalde compensaties worden berekend.
 

14/10/2020

Naar aanleiding van de aanhoudende COVID-19-pandemie zijn we in België sedert enige maanden overgeschakeld naar wat genoemd wordt het ‘nieuwe normaal’. Ook binnen de VAPH-sector werd die stap gezet. Het uitgangspunt is dat we door de nodige maatregelen (afstand, beschermingsmateriaal …) in acht te nemen zoveel mogelijk onze normale activiteiten kunnen opnemen. Op die manier wordt geprobeerd de verspreiding van het virus tegen te gaan en tegelijkertijd ermee samen te leven. Binnen de VAPH-sector betekent dat ook dat alle activiteiten en ondersteuningsvormen mogelijk zijn, onder voorbehoud van een aantal voorwaarden en specifieke situaties.

14/10/2020

Deze infonota is een geactualiseerde versie van de infonota INF/20/125 Omgaan met clusteruitbraak COVID-19.

Ondanks het respecteren van alle beschermingsmaatregelen en richtlijnen, is het niet onmogelijk dat u als zorgaanbieder wordt geconfronteerd met de uitbraak van COVID-19-besmetting binnen uw voorziening. Met dit stappenplan geven we u een overzicht van de te ondernemen acties en waar u welke ondersteuning kan verwachten.

14/10/2020

In het kader van zowel rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) als bij het werken met een voucher overeenkomst kan een voorziening de ondersteuningsfunctie “begeleid werken” aanbieden. Indien een voorziening “begeleid werken” presteert voor een cliënt, dient deze prestatie onder de correcte ondersteuningsfunctie te worden geregistreerd in de geïntegreerde registratietool (GIR).