Documenten en formulieren

Resultaten

22/12/2020

Zowel vanuit de plaatsbezoeken als vanuit de corona-inspecties wordt een enorme inzet van het management en personeel opgemerkt. Er worden grote inspanningen geleverd om het virus te bestrijden. Voorzieningen worden echter met zaken geconfronteerd die niet tot hun kerntaken horen. Hierdoor worden goedbedoelde maar soms contraproductieve maatregelen genomen in het licht van deze coronacrisis. Daarom willen we via deze infonota enkele aspecten die met regelmaat opduiken omtrent het gebruik van handhygiëne, persoonlijk beschermingsmateriaal, druppel-contactisolatie en cohorteren met jullie delen.

18/12/2020

Ministerieel besluit van 18 december 2020 tot benoeming van de leden en voorzitters van de Vlaamse toeleidingscommissie bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

15/12/2020

De interministeriële conferentie heeft de vaccinatiestrategie voor ons land voorgesteld. In deze infonota wordt u reeds gewezen op deze ontwikkeling. Daarnaast wordt u op de hoogte gebracht over de bevraging die nodig is om het aantal vaccins in te schatten. Tot slot wordt er informatie gegeven over de praktische organisatie en het vaccin.

07/12/2020

Testen is van belang voor de klinische aanpak van de besmette personen. Maar nog belangrijker is het gevolg dat aan de testen wordt gegeven, niet alleen ten aanzien van de positief geteste personen, maar ook ten aanzien van alle personen die met die personen in nauw contact zijn geweest. In deze infonota wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden tot testing, contactonderzoek en de te nemen maatregelen bij risicocontacten binnen de VAPH-sector.

07/12/2020

Ondanks het respecteren van alle beschermingsmaatregelen en richtlijnen, is het niet onmogelijk dat u als zorgaanbieder wordt geconfronteerd met de uitbraak van COVID-19-besmetting binnen uw voorziening. Met dit stappenplan geven we u een overzicht van de te ondernemen acties en waar u welke ondersteuning kan verwachten.

27/11/2020

1. de heropstart van preventieve testings bij medewerkers in residentiële voorzieningen

2. de omschakeling naar het nieuwe federale testplatform met daaraan gekoppeld

a. de introductie van een nieuwe registratietool ter vervanging van Cyberlab
b. de introductie van een nieuw type testkits

27/11/2020

Testen is van belang voor de klinische aanpak van de besmette personen. Maar nog belangrijker is het gevolg dat aan de testen wordt gegeven, niet alleen ten aanzien van de positief geteste personen, maar ook ten aanzien van alle personen die met die personen in nauw contact zijn geweest. In deze infonota wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden tot testing, contactonderzoek en de te nemen maatregelen bij risicocontacten binnen de VAPH-sector.

27/11/2020

Eerder werd gecommuniceerd over de geleidelijke overstap naar een nieuw testplatform en een nieuwe registratietool. Vanaf 1 december 2020 is die overstap volledig. Daarnaast zal er met een nieuwe leverancier van testen gewerkt worden.